november 2022
nov 29
29 november 2022
Gaffel & Karaffel, Øvre Holmegate 20
Stavanger, 4006 Norge

Det fremstår som stadig tydeligere at WEF bla gjennom tette bånd til nasjonale demokratier og stor grad av kontroll med WHO har fremmet sine agendaer under Covid de siste snart 3 år. Skal vi bare sitte stille og se på at den globale eliten som WEF representerer fremmer sine agendaer? Eller er det på tide for oss alle å sette oss bedre inn i hva som egentlig foregår - og stille kritiske spørsmål?

200,00
Unhappy girl follow cheating boyfriend in social media lying sleepless in bed suffer from insomnia
Maktens Narrespill

Hva gjør vi når samfunnsmakten ikke lenger er til å stole på, men sprer usannheter og løgn?

Det var en gang da myndighetene og samfunnsmakten var til å stole på, for de søkte stadig etter den beste informasjonen og kunnskapen for å …

Les mer →
Pills spilled out of the can
Maktens Narrespill

Skandalene omkring legemiddelindustriens smertestillende og betennelsesdempende medisiner (NSAID)

Det finnes et stort antall slike medisiner, noen av dem – som aspirin og aspirin-varianter – er gamle og velprøvde. Mange av dem har røtter tilbake til urter og andre helbredende planter som våre eldste forfedre benyttet. Men slike gamle medisiner gir ikke lenger den ønskete lønnsomheten for de store farmasiselskapene, fordi de kan produseres fritt stort sett «over alt». Nye NSAID-medisiner ble derfor utviklet fra 1960-tallet og utover – og da som medisiner som kunne patenteres. Slike medisiner utgjør i dag en stor og viktig inntektsgruppe for legemiddelindustrien, men medfører alvorlige bivirkninger for millioner av pasienter som benytter dem – fordi leger anbefaler dem. Med myndighetenes velsignelse. Bivirkninger fra slike og andre legemidler er den tredje viktigste dødsårsaken i den vestlige verden – etter hjerte-karsykdommer og kreft.

Les mer →
upset senior woman with cancer sitting on bed in hospital
Maktens Narrespill

Legemiddelindustriens makt og kontroll, svik og korrupsjon i forbindelse med kreftbehandling og kolesterol.

De fleste av oss stoler på vårt helsevesen, på våre leger, pleiere og tilsynsmyndigheter – og på legemiddelindustrien som står bak og står bak og fôrer alle med informasjon om hvor gode produktene deres er. Vi kan ikke leve et godt og harmonisk liv uten at vi daglig tar deres piller, blir vi fortalt. For de vil vårt beste og vi må følge deres råd og anbefalinger. Dette er imidlertid et glansbilde av en fasade, for sannheten er en helt annen. To eksempler er historien om kreftbehandlingen som virket, og derfor ble sabotert og ødelagt, og om hvorledes kolesterolreduserende medikamenter gis til stadig flere mennesker – inkludert barn i skolealder. Kreftbehandlingen som var smertefri, uten bivirkninger og kostet nesten ingen ting, truet markedet for legemidler som ga alvorlige bivirkninger (ofte dødsfall) og kostet en formue. Derfor måtte den elimineres – og det sørget legemiddelindustrien for, i samarbeide med myndighetene. Og de kolesterolreduserende medikamentene svekker vår helse og gir alvorlige bivirkninger, fordi de reduserer naturlige oljer vi er helt avhengige av for å holde oss friske. Industrien og helsevesenet har snudd forholden på hode: Det er kolesterolmedikamentene som gjør oss syke, ikke kolesterolen!

Les mer →
Saklig
Flere artikler
Hold kontakten