WHO

WHO

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler

Flere land har innført lover som forbyr trådløs teknologi i barnehager, og som begrenser eller forbyr bruk av WiFi i barneskoler. De frykter barna utsettes for helserisiko og …

Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører?

Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med …

Jeremy Bezanger

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla

De som tjener penger (pfizer m.m.) får sine leger og eksperter godkjent mens alle individuelle leger og lege organisasjoner som er uenig blir sensurert av media og mange blir truet og mister jobb hvis de sier imot tobakkindustrien, beklager jeg mener farmasøytindustrien.

Hold kontakten