WEF

WEF

Alt handler om passet nå

World Economic Forum med grunnlegger Klaus Schwab i spissen, er nærmere en noen gang sin drøm om å legge hele verden inn i ett enerådende sentralisert system der ingen eier noen ting – bortsett fra han selv og hans kumpaner. Vil vi virkelig dit? Vi må nei til sentralisering av all makt hos ett globalt forum.

Forfatter Patrick Wood: Mennesker er som kveg for teknokratene

Teknokrati-bevegelsen startet tidlig på 1900-tallet. Det var ingeniøren William H. Smythe fra California som kom opp med ordet «technocracy», og begrepet beskrev en styreform hvor …

Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører?

Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med …

Portrett av Klaus Schwab i WEF

WEF – De egentlige makthaverne

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet

Pandemien forflytter makten – vi behøver ikke å godta det. WEF er dokumentert delaktig i pandemihåndteringen. Nå må vi slutte å tøyse bort at lauget …

Hold kontakten