Maktens Narrespill

Hva foregår i kulissene?

MAKT KORRUMPERER, heter det, og vi ser mange eksempler på det i dagens samfunn. Denne boken er skrevet for å presentere informasjon og kunnskap fra anerkjente fagpersoner som beskriver en annen virkelighet enn den som løftes fram av mektige personer innen kapitaleliten, myndighetene, vitenskapen og media. Innenfor en rekke saksområder har denne makteliten fattet beslutninger som tildekker at helt andre alternativer kan representere gode, og kanskje bedre, løsninger.

Kjøp boken her!

Kjøp boken direkte fra Manuskript forlag
KJØP NÅ

Omtaler av boken

Dette er en viktig bok – svært viktig! Den beskriver hvordan den faglige og kommersielle eliten innenfor ulike samfunnsområder pynter på fakta og informasjon om egne virksomheter, og får folk flest til å tro at det er sannheten som blir servert. Boken tar for seg ulike områder der dette gjør seg gjeldende, alt fra vitenskap og industri til medienes måte å drive folkeopplysning på. Omfanget er derfor stort (nesten 600 sider).  Omtalen av legemiddelindustrien kunne derfor kanskje ha vært skilt ut i en egen bok - der finnes det nok av eksempler på maktens narrespill. Store deler av befolkningen i vestlige land er overbevist om at denne industriens først og fremst er opptatt av å bidra til at folk holder seg friske. Men førsteprioriteten er å tjene penger - massevis av penger. Det positive inntrykket som er blitt skapt av legemiddelindustrien, står i kontrast til at den er en av verdens mest korrupte industrigrener, og den er det er liten grunn til å stole på. Boken gir interessante innblikk i hva som foregår i kulissene. Nyhetsmediene skygger unna gravende journalistikk på dette området og tar heller ikke fatt i samrøret mellom industrien og myndigheter som godkjenner legemidler.  Industrien har ingen egeninteresse av at dette samrøret blir allment kjent, og det ser ut til at heller ikke samfunnsmakten eller mediene har interesse av det. Derfor vil det sikkert bli gjort forsøk på å ufarliggjøre boken ved å hevde at den baserer seg på konspirasjonstanker. Men legemiddelindustriens nettverk og økonomiske påvirkning av både myndigheter og akademiske institusjoner, har et omfang som overgår det folk flest forestiller seg. Det er et dagsaktuelt spørsmål om det noen gang vil bli gitt innsyn i prosessen for godkjenning av m-RNA-baserte korona-vaksiner. Hva visste beslutningstagerne om virkningen mot smittespredning og sykdom - og bivirkninger - før det ble gitt grønt lys for bruk av denne vaksinen i hele verden?
Jan Raa
Professor
Kritikk og angrep på vedtatte sannheter er den vestlige sivilisasjons adelsmerke. Jan Kerr Eckbos bok, Maktens narrespill, står i denne tradisjonen. Gjennom 12 kapitler om vesentlige samfunnsspørsmål stiller Eckbo grunnleggende spørsmål når det gjelder tidens rådende oppfatninger, og hva som er politisk korrekt. Forfatteren legger stor vekt på å kildebelegge sine standpunkter og legger således forholdene til rette for en diskusjon – eller rettere sagt 12 diskusjoner. Det er å håpe at hans sterke og begrunnede kritiske oppfatninger ikke møter standardreaksjonen fra «the Establishment»: Taushet eller nakne postulater om «pseudovitenskap» eller konspirasjonsteorier. Eckbo ønsker primært debatt. Det bør han få – det er i vår felles interesse.
Cato Schiøtz
Advokat
Underteikna har no slukt boka Maktens narrespill. Umogleg å leggja ifrå seg når ein fyrst har starta lesinga. Wow! Glad eg kom over boka di. Boka er særs interessant. Den har gjennom vel 600 sider gjort meg frustrert, sint, uvel og ikkje minst opplyst og enda meir nysgjerrig. Den har verka som ein slags balsam for sjela. Sukk! Ingenting av det du skriv er overraskande, meir særs skuffande. Spesielt tema som lækjemiddelindustrien og  UFO`ar gjorde meg glødande arg. Tusen hjarteleg takk for innhaldet mellom desse to permane!
Sissel Anita Øyen Hareide
Sjukehusfysioterapeut
Hold kontakten