Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen

Publisert 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Forfatter: Bindersinitiativet

"Frykt fremstår som et bevisst politisk våpen i en «viruskrig» der smittevern rettferdiggjør ethvert middel. Men hvordan skrur du av frykt? Som blant andre psykolog Hedvig Montgomery har påpekt: Frykt er lett å aktivere, men langt mer problematisk å deaktivere"

Fulgte du med i historietimen på skolen? - Husker du historiene som besteforeldrene dine fortalte fra 2. verdenskrig? Fikk du med deg det som skjedde i Kambodsja på 70-tallet? Og hva med inkvisisjonen – har du peiling på hva som skjedde under inkvisisjonen? 


Gjennom hele historien, i spillerommet mellom makt, frykt og korrupsjon, har mindre grupper i samfunnet fått skylden for det som enhver tid har blitt oppfattet som tidens problem av den som har makt til å sette agendaen. Vi står oppe i ett globalt problem. Mediene er tydelige på det. De som styrer landet vårt, er tydelig på det. Dette problemet avler frykt. Og frykt avler mennesker med liten mulighet til egen refleksjon og rasjonell tankegang. Det vi står igjen med da, når frykten har tatt overhånd, er instinkt. Instinkt er ikke rasjonelt.

Er det dette som har skjedd når Danmarks statsminister, Mette Fredriksen sier at «en liten gruppe i samfunnet har skylden for situasjonen hele Danmark står i»? Er hun lammet av frykt og har mistet evnen til å tenke rasjonelt? Er det hennes grunnleggende instinkt – det som også kjennes som fight eller flight reaksjonen, som snakker når hun nå utlyser heksejakt på de som velger å ikke vaksinere seg? Er menneskerettighetene, som også inkluderer informert samtykke til medisinske inngrep og andre inngrep i enkeltmenneskers private sfære, tilsidesatt når instinkt og frykt tar overhånd? Vi har sett heksejakt, mange ganger i historien. I samfunn som vi liker å sammenligne oss med og i samfunn som vi absolutt ikke liker å sammenligne oss med.
For 500 år siden herjet Inkvisisjonen i Europa. For de som trenger en oppdatering på hva det gikk ut på, så kan dette leses i Store norske leksikon på nett:

Inkvisisjon var en del av den katolske kirkes strategi for å hindre at kjetteri, vranglære, bredte seg. Kirken forsøkte å hindre dette med tre midler. Først skulle man forsøke å overtale og overbevise, det neste nivået var rettslig forfølgelse og straff av de som ikke lot seg overbevise, og som tredje og siste utvei bruk av militærmakt slik som ved albigenserkorstoget mot de kjetterne som hadde evnen til å fysisk motsette seg rettsapparatet.

Et annen eksempel på heksejakt som fremdeles burde være kjent for de fleste mennesker over 18 år, ligger 80 år tilbake i tid. Her treffer vi på Hitler. Hitler og nazi-regimet som sakte, men sikkert, over en årrekke, innprentet i sin egen befolkning at det var en liten, segregert gruppe i samfunnet som hadde skylden for den prekære situasjonen tyskerne stod i: Jødene. Vi kjenner historien. Den gikk fra Goebbels forslag om gule stjerner på jødiske jakkeslag i 1938, til påbud om merking med jødestjerne fra 1941 av, for alle jøder over 6 år – til konsentrasjonsleir eller utryddelsesleir som det også kalles. Det hele endte opp med folkemord på 6 millioner jøder. Nok om det. Vi skal ikke skremme. Det burde holde for den enkelte leser å prøve å forestille seg hva som skjedde i konsentrasjonsleirene.

Veien fram til det som ble folkemordet på jødene var en gradvis prosess. Fra Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i januar 1933 til utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 ble jødene diskriminert juridisk, økonomisk og sosialt, og forholdene de levde under ble gradvis forverret. Mange ble også drept eller grovt mishandlet. 

Hva med Kambodsja og Røde Khmer?  Det er «bare» 45 år siden. På 70-tallet tok Pol Pot og hans regime livet av en fjerdedel av Kambodsjas befolkning. Det tok dem litt over fire år å gjennomføre. 1,5 – 2 millioner mennesker måtte dø, i hovedsak etniske minoriteter og personer som ble mistenkt for å være fiender av regimet. Pol Pots regime likte ikke de «intellektuelle». De passet ikke inn i den nye statsformen som skulle grunnlegges på jordbruksøkonomi. 45 år er ikke lenge siden i historisk perspektiv. Rettsaken mot Røde Khmer tok til i 2009.

Det var ikke den katolske paven, Hitler eller Pol Pot som med egen hånd tok livet av dem som ikke passet inn. Det var alle de andre, de som trodde på regimet eller ikke turte å gjøre noe annet enn å følge ordre. Dette til ettertanke.  Etter 2. verdenskrig ble FNs komite for menneskerettigheter satt ned. Av en grunn. 

Les de 30 artiklene i menneskerettighetene her

Vi tar forgitt at vi er frie mennesker som kan gjøre og tenke det vi vil. Vi kaller det for demokrati. Vet vi hvor kort tid demokratiet har fantes? Er vi klar over at demokrati som styreform – i motsetning til diktatur – er en styreform som har fantes i knapt 100 år? Er det fordi 100 år er lite, at det ikke har rukket å feste seg i oss, som en naturlig refleks, at alle mennesker er frie vesener med rett til, og ansvar for, å utvikle sine liv slik de tenker det best?

Eleanor Roosevelt, førstedame, en av grunnleggerne av menneskerettighetserklæringen og leder av FNs Menneskerettighets komite sa dette om frihet:


Frihet krever masse fra hvert enkelt menneske. Med frihet kommer ansvar. For det mennesket som er uvillig til å bli voksen, og som ikke ønsker å bære sitt eget lass, for dem er frihet et skremmende scenario. 
 

Hva om heksejakten ikke hjelper?
            
Hva skal vi gjøre når det viser seg at det ikke hjelper med koronapass? Eller vaksine? Hva skal vi gjøre når «de uvaksinerte» er internert, avskåret fra verden og fengslet i sine egne hjem og smitten allikevel herjer? Elling Ulvestad, professor ved Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen, er tydelig i innlegget i Bergens Tidene, på det faktum at fullvaksinerte smitter. Han kommenterer også at uvaksinerte helsearbeidere, som følger alle forhåndsregler, antageligvis er tryggere for innlagte å omgås med, enn fullvaksinerte helsearbeidere. Ulvestad sier også at «Å påstå, slik Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland gjør i BT – at vaksinerte personer har «80 prosent mindre risiko for i det hele tatt å bli smittet», er direkte feil». I følge FHIs rapport for uke 44, er 51 % av de innlagte fullvaksinerte. Det burde skremme oss. Når alle de uvaksinerte er vaksinerte, så er også alle innlagte det. Hva gjør vi da?

Et grunnelement i sosial mobilisering er frykt. Frykt er en usedvanlig sterk sosial  kraft. Frykt får folk til å trekke sammen og kan være et motiv for politisk handling.

Hva er det egentlig som smitter?

Mette Fredriksen smitter. Hun smitter to ting: Coronaviruset på lik linje med alle andre – de vaksinerte og de uvaksinerte, og hun smitter frykt. Det siste kan være det aller verste. Frykt har gjennom alle tider kvalt mennesket og tvunget oss fra maktsentrum til maktsentrum. Frykt er diktatorens virkemiddel. Frykt er et bevisst politisk våpen. 

Det er viktigere en noen gang å tørre å være det reflekterte menneske. Det er viktigere en noen gang å huske historien. Det er viktigere en noen gang å tørre å stille spørsmål og å ta egne valg. Menneskerettighetene ble skrevet i stein for 70 år siden – for å gi en bunnsolid ramme for frihet. Denne friheten er bare ord i luften så lenge vi ikke løfter hodet og viser at vi har lært noe av historien og at vi er så pass mentalt på plass at vi reagerer ut ifra logikk og resonnement, og ikke frykt.

Kilde: Mette Fredriksen, NRK: https://www.nrk.no/urix/danmark-mot-nye-koronarestriksjoner_-_-en-liten-gruppe-har-skylden-1.15722796
Kilde: Inkvisisjonen, Store Norske Leksikon: https://snl.no/inkvisisjonen
Kilde: Pol Pot, Røde Khmer: https://www.idunn.no/ip/2010/03/art07
Kilde: Eleanor Roosevelt: https://www.forentformenneskerettigheter.no/voices-for-human-rights/eleanor-roosevelt.html
Kilde: Diktaturer før og nå: https://www.idunn.no/ip/2010/03/art07
Kilde: Frykt som politisk redskap: https://psykologisktidsskrift.no/frykt-som-politisk-redskap/
Kilde: professor ved Pandemisenteret, Universitetet i Bergen: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Rr4rEA/vaksinerte-er-ogsaa-smittebaerere?fbclid=IwAR1_0q3i7iRHuQATpwbQwsFljnHXdNY0_dXjeNcR8-LPN9WjG-vdAY2u7Ws
Kilde: Vi bør frykte frykten, Professor i filosofi, Einar Øverenget: https://www.nrk.no/ytring/vi-bor-frykte-frykten-1.15150428
Kilde: Store Norske Leksikon, konsentrasjonsleir: https://snl.no/konsentrasjonsleir
Kilde: Folkemord på Jødene, Store Norske Leksikon: https://snl.no/Holocaust
Kilde: FN, menneskerettighetserklæringen: https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
Kilde: Hedvig Montgomery, Hemali: https://hemali.no/siste/sosiolog-nar-medisin-blir-politikk/?fbclid=IwAR2EvHxRRAVC5fb11MqBlW6ivAtVN9xPbhIstqzoJV2jFBCDeWbUJXr7CN8

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET