Den som Pfizker lyver

Publisert 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

Forfatter: Torleif Dønnestad

Hvis man sammenlikner Pfizer med en fastlege - og beholder karakteristikkene som beskriver Pfizers oppførsel og historiske rulleblad, da blir legen en problematisk skikkelse å forholde seg til.

Fra Facebook: DEN SOM PFIZKER LYVER (eller er kneblet)
 

Hvis fastlegen din heter Pfizer - da bør du kanskje få deg en “second opinion”…


Se for deg at fastlegen din var straffedømt mange ganger for å – med viten og vilje – pushe livsfarlige eksperimentelle legemidler, som legen lovet dyrt og hellig at var trygge. Se for deg at legen rutinemessig unnlot å opplyse om kjente alvorlige bivirkninger – til og med slike som legen visste at manglet i pakningsvedlegget, og som var særlig relevante for akkurat din helsetilstand. Og at legen velvillig mottok bestikkelser fra legemiddelselskapene, for å anbefale nettopp deres produkter, også mot sykdomstilstander de slett ikke var ment for – på bekostning av tryggere, egnede og rimeligere legemidler. I tillegg betalte og truet legen til stadighet skadde pasienter for å droppe søksmål, og bestakk offentlige tjenestemenn for å unndra seg påtale.

Se for deg at legen ble lei av dette – ikke av samvittighetsgrunner, men fordi det var for stor risiko for å bli tatt. På neste legetime drar derfor legen, som er eneste tilgjengelige lege med akkurat den spesialiseringen du trenger, fram et skjema du må signere for å fortsette å få helsetjenester. Her fraskriver du deg retten til å reise søksmål eller kreve erstatning ved bivirkninger eller feilbehandling, uansett årsak. Du får heller ikke røpe noe om avtalen eller presset du utsettes for noen.

Dette høres ut som et surrealistisk krimdrama, ikke sant? Mer om dette straks; litt bakgrunnsinformasjon først.

Peter Rost var Pfizers markedsførings-visepresident, og kjenner selskapet og bransjen bedre enn de fleste. Da ledelsen ignorerte klagene hans på ulovlig markedsføring, gjorde han det de beste av oss gjør: Satte moral over personlig vinning, og varslet. Pfizer og bransjen beskriver han på følgende måte:

Likhetstrekkene mellom legemiddelindustrien og gangstervirksomhet er skremmende. Begge virksomheter har en absurd avkastning. Bivirkningene ved organisert kriminalitet er drap og dødsfall, og slik er det også i industrien. Gangsterne bestikker politikere og andre – industrien likeså. Forskjellen er at de som jobber i industrien anser seg selv – ja, jeg vil si 99 prosent av dem – som lovlydige borgere. Ikke som noen som kunne ranet en bank. Men når de opptrer i gruppe, og leder disse firmaene, skjer det noe […] det er nesten som ved krigsforbrytelser, der folk gjør ting de aldri trodde de var i stand til.

Sitatet er hentet fra boka Dødelig medisin og organisert kriminalitet, av professor Peter Gøtzsche – verdens muligens fremste uavhengige medisinske forsker. Gøtzsche er en av grunnleggerne bak det uavhengige Cochrane-forskningsnettverket, samt det frie opplysningsnettverket Institute for Scientific Freedom, og er en dypt respektert stemme i fagmiljøet. I boka blottlegger Gøtzsche legemiddelindustriens omfattende risikospill med pasientenes liv og helse, og hvordan løgnen fortsetter, selv etter at den er avslørt, i et spill hvor profitt settes høyere enn pasientenes liv. De 454 sidene er spekket med dokumentasjon om bransjen som er selveste legemliggjørelsen av den fiktive fastlegen beskrevet innledningsvis. En bransje som fostret Pfizer, som i 2009 mottok en lite flatterende utmerkelse i form av tidenes største bot på 14 milliarder kroner, for bevisst feilinformasjon om fire legemidler (1). I tillegg betalte selskapet 6 milliarder kroner for å slippe tiltale for tre andre legemidler. Dette er naturligvis lommerusk i markedsføringsbudsjettet til et selskap som drar inn det tjuedobbelte hvert år. Bare injeksjonene alene er for eksempel ventet å bringe inn 300 milliarder kroner bare i 2021.

For to uker siden slapp organisasjonen Public Citizen en rapport som bekrefter at Pfizers gangstervirksomhet lever i beste velgående (2). Rapporten avslører knebling av myndigheter, kontroll over donasjoner, åpning for selv å bryte patentrettigheter, hemmelig konflikthåndtering, krav om å bære risikoen ved alvorlige bivirkninger, krav om pant i statlig eiendom og ensidig rett til å justere avtalte leveranser.

Kravene Pfizer har stilt overfor Brasil, Chile, Colombia, Den dominikanske republikk og Peru regnes som så drøye at de betegnes som brudd på den nasjonale selvråderetten. Og hvis staten ikke aksepterer Pfizers betingelser, får den ikke kjøpe injeksjoner. Kronen på verket er en fortrolighetsklausul som hindrer myndighetene i å gi andre innsyn i innholdet.

Har norske myndigheter latt seg true til å bære risikoen for fremtidige erstatningskrav og søksmål på vegne av legemiddelgiganten, eksempelvis når det gjelder alvorlige bivirkninger? Det vet vi ikke. Men vi vet at Pfizer har mulighet for å frita den norske stat for taushetsplikten, og at selskapet ikke har gjort dette. Vi kan dermed anta at myndighetene har gitt etter for et slikt press. Pfizers bonusgave er at når bivirkninger oppstår, har giganten et helt arsenal av avhengighetsskapende symptomlindrende medikamenter å selge inn. Til høystbydende. Pfizer har altså greid å manøvrere seg inn i en gullkantet posisjon hvor fortjenesten øker i takt med bivirkningene, helt risikofritt. Kanskje ikke helt den medisinen et samfunn som allerede har foreskrevne medikamenter som tredje viktigste dødsårsak trenger (3)?

En skal ikke forhandle med terrorister, sies det. Prinsippet bør omfatte enhver mafialignende, vanekriminell virksomhet. Med rike vestlige lands sterke forhandlingsposisjon, er det spesielt kritikkverdig og forbausende å skulle gi etter for press, og gå med på en avtale som omgjør bivirkninger til klingende mynt for motparten. Er det ikke egentlig ufattelig at vestlige myndigheter ikke har greid å etablere et system som kan hanskes med denne kriminelle industrien? Ikke engang har vi lyktes i å skape sikkerhetsmekanismer som kan hindre at grovt utilstrekkelig utprøvde medikamenter havner på markedet. En bivirkningsprofitterende avtale er et sikkert tegn på at noe kan forbedres.

Referanser:

 1. https://www.nrk.no/okonomi/pfizer-ma-betale-14-milliarder-1.6758051
 2. https://www.democracynow.org/2021/10/22/public_citizen_researcher_exposes_pfizer_vaccines
  https://www.democracynow.org/2021/10/22/pfizers_power_drug_giant_silenced_governments
  https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/10/pfizer-accused-of-holding-brazil-to-ransom-over-vaccine-contract-demands
  https://klassekampen.no/utgave/2021-10-27/far-kritikk-for-maktmisbruk
  https://www.bitchute.com/video/3kzlepBSNioa
 3. https://blogs.bmj.com/bmj/2016/06/16/peter-c-gotzsche-prescription-drugs-are-the-third-leading-cause-of-death/

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET