No heart feelings?

Publisert 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Forfatter: Eirik Wærnes

Hva får voksne, ansvarlige mennesker til å vende seg bort og se en annen vei når ungdommer får alvorlige lidelser som hjertebetennelse og kraftige underlivsblødninger? Den belgiske psykologen Mattias Desmet sitter kanskje med svaret.

Antallet alvorlige bivirkninger blant ungdom er større enn antallet sykehusinnleggelser på grunn av korona. 623 alvorlige bivirkninger for aldersgruppen 12-29 år. 

 

«Det er bedre å få bivirkninger av vaksinen enn å gjennomgå korona.»


Flere gir uttrykk for at bivirkninger er noe man må regne med og bør tåle etter vaksinasjon mot korona. Det er tross alt bedre enn å få sykdommen og bli innlagt. Unge opplever oftere bivirkninger enn voksne. Og det er ikke bare milde og forbigående bivirkninger som rapporteres. Både hjertebetennelse og menstruasjonsforstyrrelser og blødninger meldes inn. Selv når unge får hjerteproblemer, er det mange som ikke vil høre noe om vaksinenes negative effekter. Selv om tallene for bivirkninger vokser, og antallet alvorlige bivirkninger er høyt. 4203 per 16. desember 2021. Totalt er det meldt inn 45 153 mistenkte bivirkninger. 

Antallet alvorlige bivirkninger blant ungdom er større enn antallet sykehusinnleggelser på grunn av korona. 623 alvorlige bivirkninger for aldersgruppen 12-29 år. Sykdommen har en dødelighetsrate på 0.002% for de under 39 år. Det anslo FHI mot slutten av fjoråret. I tillegg er det vanlig med underrapportering når det gjelder bivirkninger av medisiner, og man må anta at bivirkningstallene er høyere enn det som vises i Legemiddelverkets rapporter. Ungdommer blir redusert, og noen skadet for livet. Myokarditt, hjertemuskelbetennelse, som er en rapportert bivirkning etter koronavaksinen, fører til en større sannsynlighet for å dø innen 5 år etter sykdom. Både myokarditt og perikarditt, hjerteposebetennelse, er rapportert etter vaksinering mot korona.

 

Hvor nyttig er vaksinen for de unge? De blir sjeldent syke. Og de som er vaksinert kan også smitte. Skal de ta en vaksine som ikke hindrer smitte, for å beskyttes mot alvorlig sykdom, fra en sykdom de ikke blir alvorlig syke av?

 

La de eldre ta vaksinen, hvis de selv vil. Men ikke legg press på unge mennesker med livet foran seg, for at de skal ta en vaksine som innebærer en risiko for skader.

 

Pfizers kriminelle løpebane

Pfizer er et av verdens største legemiddelselskap. De utvikler medisiner og vaksiner. Eierne av selskapet er BlackRock, The Vanguard Group og State Street Corporation. I 2020 hadde selskapet en omsetning på 41,9 milliarder dollar.

Pfizer har 40 rettskjennelser mot seg. De fleste har de fått for å ha løyet om legemidlers virkning og ikke informert om deres skadelige effekter. I 2009 ble selskapet dømt for å ha markedsført fire produkter - Bextron, Geodon, Zydox og Lyrica - ulovlig. De måtte betale 2.3 milliarder dollar for å gjøre opp saken. Den største boten betalt av et legemiddelselskap noensinne på den tiden. Leger ble betalt for å bruke Bextra før og etter operasjoner, og Pfizers salgspersoner oppfordret leger til å bruke doser som var åtte ganger høyere enn det som var godkjent for behandling av migrene. En tidligere ansatt forteller at man ble nødt til å selge produktet for bruk det ikke var godkjent for, hvis man skulle tilfredsstille ledelsens mål

Det har kommet frem at Pfizer har presset myndigheter i flere land til å godta ekstreme krav for å få lov til å kjøpe koronavaksine av dem. De har klart å maksimere sin profitt gjennom forhandlinger, og gikk fra 15 milliarder dollar i forventet inntjening på vaksinene til 26 milliarder dollar. Dette er et selskap som snakker om å gi fattige land dosene de trenger, og samtidig hindrer land som kjøper av dem, både å donere bort vaksinedoser og motta donasjoner. Pfizer sier at alle skal bli hørt og sett, og at de vil jobbe med rettferdig fordeling. Men målet ser ut til å være å tjene mest mulig penger.

Når ungdommer får alvorlige bivirkninger av vaksinene, som hjertebetennelse, tungpustethet, besvimelse, hodepine som ikke tar slutt, blødninger fra underlivet, så fortjener disse å bli sett. Det er vanskelig å forstå hvordan voksne mennesker kan overse disse hendelsene. Når ungdommer opplever skader fordi de har tatt en vaksine utviklet av en legemiddelgigant med formål om å maksimere profitt og som i tillegg har en tradisjon for å markedsføre produkter ulovlig og skjule negative effekter ved produktene sine, så burde ansvarlige voksne stå frem og kreve at vi undersøker hva som skjer før vi går videre. Det kan virke som om frykten for korona-viruset har tatt all oppmerksomhet.

 

Massesuggesjon

Den belgiske psykologen Mattias Desmet beskriver hvordan en befolkning kan bli forført til å følge et narrativ som myndighetene tilbyr dem, og grunnene til det er overraskende. Det har mindre med sunn fornuft, enn det har med følelser å gjøre. Noen psykologiske faktorer er nødt til å være på plass før det er mulig. Det må være en høy grad av frittflytende angst i samfunnet; angst man ikke klarer å rette mot en spesifikk årsak, og dermed ikke klarer å gjøre noe med. Frittflytende frustrasjon og aggresjon er også viktige faktorer. Det må være mye ensomhet og meningsløshet blant folk, og de må føle at de ikke har viktige relasjoner i livet sitt. 

I følge studier Desmet viser til har ensomheten og følelsen av meningsløshet økt de siste årene. Mange har en følelse av at jobben de gjør ikke bidrar til noe og derfor ikke har noen mening for dem. Når disse betingelsene er tilstede vil en trussel mot samfunnet komme som en velsignelse for mange. De får noe å rette frykten mot og de finner en mening. Problemet er bare at den mest meningsfulle relasjonen de knytter, er til staten. Det er ikke det at løsningen på problemet, tiltakene som tas, alltid er like fornuftige, men de tilfredsstiller psykologiske behov. Desmet anslår at omtrent 30 % av befolkningen støtter myndighetenes tiltak, mens 40 % følger etter fordi andre gjør det. 30 % stiller spørsmål til beslutningene som tas og føler at noe er galt. Befolkningen følger altså ikke reglene fordi de gir mening, og flere er villige til å overse at visse tiltak også er skadelige for den fysiske og psykiske helsen.

 

Kan det være at befolkningen er utsatt for en massehypnose, sånn Desmet hevder? I så fall må hypnosen ha nådd helt inn til hjertet av befolkningen og gjort dem kalde.

 

Professor Mattias Desmet er psykoterapeut, psykoanalytiker og professor ved Ghent universitet i Belgia. Han har også en master i statistikk. Han forteller at under massesuggesjon vil individets oppmerksomhet begrenses og kun fokuseres på en liten del av virkeligheten. Dét er alt som gjelder. Man kan ta fra dem deres fysiske og psykiske helse, og deres materielle goder, uten at de legger merke til det. Mennesker i denne tilstanden vil være villige til å ofre seg selv og sine barn for «fellesskapets beste».

Selv om unge mennesker får alvorlige bivirkninger og opplever depresjon vil de ikke åpne øynene for at strategiene som er valgt kanskje bør revurderes. Dødsrisikoen ved korona for dem under 39 år er 0.002 %. Allikevel skal de få en vaksine som vi ikke kjenner langtidsbivirkningene av og som allerede har resultert i et stort antall alvorlige korttidsbivirkninger. I tillegg til disse ukjente faktorene peker internasjonale vaksineforskere på at massevaksinering fører til at mer smittsomme varianter får dominere. Å gjennomføre massevaksinering blir etter deres analyser ulogisk og kontraproduktivt. Det er, som sagt, ifølge Desmet, ikke logikk som gjør at man følger tiltak.

 

Hvis vi fortsetter å si ifra kan vi stoppe massene i begå de største forbrytelsene

Uansett om mennesker under massesuggesjon vil bli aggressive mot kritiske stemmer, oppfordrer Mattias Desmet oss til å snakke ut, si vår mening og stille kritiske spørsmål. Da vil man etter hvert nå gjennom. Det man sier har effekt. Selv om man ikke klarer å overbevise dem som har en helt annen mening, så vil man hindre de største forbrytelsene i å finne sted. Det var etter at motstanden var fjernet, i Tyskland og Sovjetunionen på 1930-tallet, at myndighetene begikk de grusomste handlingene mot befolkningen. Bildene og videoene av dem som opplever alvorlige bivirkninger av vaksinene, må etterhvert nå gjennom. Det var godheten og omtanken for andre myndighetene spilte på da de ville stenge landet for å beskytte eldre og sårbare. Det er godheten som må vekkes igjen for å stanse ødeleggelsene som nå skjer.

 

Etter det må vi finne løsninger for å takle angsten, ensomheten, meningsløsheten og frustrasjonen i samfunnet. Så den samme historien ikke utspiller seg igjen.

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET