Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen?

Publisert 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

Forfatter: Bindersinitiativet

Kan det være at vi ikke har forstått hele sykdomsforløpet til Covid-19? Er det fra den åttende dagen en spike-protein sykdom som inntrer? Og om det er slik, kan det være at noen pasienter ikke mottar riktig behandling? En lege som har behandlet over 6000 koronapasienter uttaler seg. Riktig type behandling gir håp.

Bildet er en illustrasjon. Ny kunnskap gir håp: En sør-afrikansk lege mener at covid-19 er en to-fasesykdom som krever differensiert behandling i hver av de to fasene. Riktig behandling kan redde liv.


Ifølge den sør-afrikanske legen dr. Shankara Chetty, som har behandlet rundt 6000 covid-19 pasienter, er covid-19 en to-fase sykdom, hvor første fase er forkjølelse/influensa og andre fase er en allergisk reaksjon i lungene på spike-proteinet som blir igjen i kroppen som slaggstoff etter forkjølelsesforløpet i pasientens kropp. Fase to av sykdomsforløpet, den allergiske reaksjonen på slaggstoff etter covid-19 viruset, oppleves kun av et fåtall pasienter og kun av de som er allergiske mot allergenet som covid-19 viruset legger igjen i kroppen. For å gi en fullverdig behandling av hele sykdomsforløpet i behandlingen av covid-19, foreslår dr. Chetty å behandle pasienter i fase to av sykdomsbildet, med medisin tilpasset den allergiske reaksjonen på spike-proteinet, istedenfor å se på symptomene som lungebetennelse og derav gi f.eks. oksygenbehandling. 

Kanalen Modiga mäanniskor, som drives av Zoia Zakariasdotter, har intervjuet dr. Shankara Chetty for å høre mer om hvordan han har gått frem for å bringe ny forståelse av covid-19 sykdomsforløpet på bordet. 

Dr. Shankara Chetty har hatt oppsiktsvekkende gode resultater i behandlingen av over 6000 covid-19 pasienter, hvor ingen har vært innlagt på sykehus, ingen har opplevd såkalt long covid og ingen har dødd av covid-19 sykdom.

Bindersinitiativet gjengir her i korte trekk det dr. Chetty forteller om i intervjuet som blant annet har ledet frem til protokollen han nå deler som råd i behandling av korona sykdom. Les mer om dr. Chetty her. Se også flere lenker nederst i artikkelen.Kort fortalt:

 • Etter å ha behandlet flere pasienter for covid -19 symptomer, før sykehusinnleggelse, oppdaget dr. Chetty et mønster: Alle pasienter hadde typiske forkjølelses symptomer fra dag en til ca. dag fem i sykdomsforløpet. Disse pasientene ble behandlet med forkjølelsesdempende medisin. De samme pasientene var relativt fri for forkjølelses symptomer på dag fem, seks og syv.
   
 • Ett lite mindretall av pasientene han behandlet, kom tilbake etter den første behandlingen for forkjølelses symptomer, med kortpustethet, trøtthet og i noen alvorlige tilfeller, pustebesvær. Andelen som kom tilbake, var relativt liten i forhold til det totale antallet pasienter.
   
 • Dr. Chetty registrerte at alle pasienter som kom tilbake, kom på dag åtte av sykdomsforløpet, ikke dagen før eller dagen etter. For noen pasienter var sykdomsforløpet på dag åtte milde pustevansker og noen hadde mer alvorlig pustebesvær.
   
 • Pasienter med lungebetennelse og alvorlige forkjølelsessymptomer ser veldig syke ut. De pasientene som kom tilbake på dag åtte, hadde mer eller mindre ingen synlige symptomer, annet enn vansker med å puste. De fleste pasientene hadde lite hoste, feber, slimdannelse i hals og rennende nese – symptomer som ellers forbindes med luftveisinfeksjon og lungebetennelse. 
   
 • Nærmere undersøkelser av pasientenes lunger viste at luftstrømmen inn og ut av lungene fungerte fint, mens lungenes kapasitet til å utvide seg var begrenset. Det var ingen sekreter i lungene. Pasientene pustet med letthet, men fikk allikevel ikke nok oksygen tilførsel til blodet.
   
 • Dr. Chetty betegner/opplever dette som ett uvanlig sykdomsbilde i forbindelse med ellers kjente symptomer og ett kjent sykdomsforløp til luftveisinfeksjon og lungebetennelse. Det som var sammenfallende for alle som kom tilbake, er at alle fikk symptomer på pustebesvær på dag åtte av sykdomsforløpet
   
 • At alle pasienter kom tilbake på samme tidspunkt i sykdomsforløpet, altså på dag åtte, med varierende grad av pustebesvær, men uten kjente tegn på lungeinfeksjon og lungebetennelse, får dr. Chetty til å forstå at covid-19 sykdom er en såkalt to-fase sykdom. 
   
 • Han forstår at første fase av sykdomsforløpet er en forkjølelses eller influensa sykdom, i tråd med det covid-19 viruset er. Andre fase av sykdomsforløpet er det kun et fåtall av de opprinnelige pasientene som opplever. Denne andre fasen betegner dr. Chetty som en allergisk reaksjon i lungene. 
   
 • Når kroppen infiltreres av et virus, så vil kroppen etter et par dager, med sitt eget immunsystem, angripe viruset og bekjempe det. Denne prosessen gjenkjennes av legen med de kjente forkjølelsessymptomene covid-19 gir. Etter ca. fem dager, så har kroppens eget system bekjempet mesteparten av viruset. Det som er igjen i kroppen er slaggstoffer etter viruset. Slaggstoffene blir et allergen for de som er allergiske mot akkurat dette slaggstoffet. 
   
 • Det er et fåtall som er allergiske mot slaggstoffet etter covid-19. Noen opplever sterk reaksjon og noen svak. Den allergiske reaksjonen er at blodkapillærene i lungene ikke klarer å ta til seg nok oksygen. Dermed opplever en pustevansker og trøtthet. Jo større allergisk reaksjon – jo mer pustevansker. Dette mener dr. Chetty samsvarer med at kun ett mindretall covid-19 pasienter havner på sykehus med alvorlige pustevansker og lavt oksygen innhold i blodet.
   
 • I bølge to av covid-19 virusets spredning i Sør-Afrika, hadde viruset mutert og utviklet flere spikes. Ellers var viruset likt. En økning av spiker i viruset gjør det enda lettere for viruset å klamre seg fast til verten. I den andre bølgen av viruset registrerte dr. Chetty at noen av pasientene utviklet sterkere allergisk reaksjon i forhold til tidligere. På grunnlag av dette konkluderte han med at det er slaggstoff etter selve spike-proteinet i viruset, som forårsaker den allergiske reaksjonen som hindrer at blodkapillærene i lungene tar opp nok oksygen. Når antallet spiker øker, blir den allergiske reaksjonen sterkere for de som er allergiske.
   

For å gi pasienter så riktig som mulig behandling av covid-19 sykdomsforløpet, er det i henhold til dr. Chetty, viktig å forstå at sykdomsforløpet er todelt: En del er forkjølelse/influensa som kan lede til lungebetennelse. Denne delen må behandles deretter. Den andre delen av forløpet er en allergisk reaksjon i lungene; en spike-protein sykdom, og denne fasen må behandles med allergihemmende medisin. Dr. Chetty har brukt steroider og antihistaminer i behandling mot allergireaksjonen. Alle hans pasienter i fase to er blitt friske, etter medisinering med allergihemmende medisiner. Flere av pasientene i fase to har fått denne typen medisin i flere omganger over tid.

 

 • Dr. Chetty har laget en protokoll – som er en oversikt - over sin behandlingsmetode. Den kan leses her. Dr. Chetty understreker at protokollen er kun ment som råd i behandling, og oppfordrer alle til å ta kontakt med egen lege for behandling av covid-19 sykdom og symptomer.Se intervjuet her:
 


 
Mer om dr. Chetty:

https://drshankarachetty.com/

https://8days.org/

https://seemorerocks.is/dr-shankara-chetty-the-covid-spike-protein-is-a-poison-with-an-agenda/


 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET