Den verste smitten

Publisert 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Forfatter: Eirik Wærnes

Innføres det koronapass for å begrense smitten eller for å begrense en spesiell type mennesker, de som ikke kan eller vil vaksinere seg - er det der den verste smitten kommer fra?

Mange har nok overvurdert den smittebegrensende effekten av vaksinene,» sier Nakstad. «Det er mange fullvaksinerte som smittes av covid-19.

 

Smitte og innleggelse

Smitten øker. I november kom rekordene på rekke: 1. november ble det høyeste antall smittede registrert, med 1973 tilfeller i løpet av det siste døgnet, i følge tall fra FHI. NRK rapporterte 10. november om enda en ny rekord i antall koronasmittede, med 2126 nye tilfeller det siste døgnet. Neste rekord var 17. november med 2552 nye tilfeller. Det var samme dag 222 innlagte med korona, totalt. Av dem lå 57 på intensivavdelingen, og 34 fikk invasiv respiratorbehandling. 25. november var det igjen ny rekord, med 4575 smittede. Men forklaringen kan ligge i lav registrering dagen før, melder Dagbladet. Da lå det 59 pasienter på intensivavdeling, og 35 på respirator.
 

Det er smittetallene det blir lagt vekt på. Både i 2017, 2018 og 2019 var det flere innlagt under influensasesongene enn det er nå. Og Helse Sørøst har 588 respiratorer. Antallet som tester positivt har økt, men det er relativt få innlagt på sykehusene, sammenlignet med tidligere sesonger. Er det virkelig fare for at kapasiteten sprenges?
 


Kan alle smitte?

Det er ikke bare de uvaksinerte som smitter, som man kanskje kan få inntrykk av noen ganger. I september fikk både pasienter og ansatte påvist Covid-19 etter at en fullvaksinert pasient ble innlagt på Ahus. Pasienten fikk først påvist sykdommen etter innleggelse. 6 pasienter døde i etterkant av utbruddet. 

Det var også et stort utbrudd på hjerteavdelingen på Ahus etter innleggelsen av en vaksinert koronasmittet pasient. Hvis det er utbrudd på en intensivavdeling, vil disse pasientene telles som intensivpasienter innenfor koronastatistikken? Hvis 30 stykker som allerede ligger på intensivavdeling skulle få korona etter å ha blitt smittet av en annen pasient, vil tallene for de som er innlagt på intensivavdelingen øke.

I mai i år stengte Singapore ned igjen etter at en fullvaksinert smittet flere andre på Changi-flyplassen. Av totalt 28 ansatte som fikk påvist viruset, var 19 fullvaksinert med vaksiner fra enten Pfizer eller Moderna. 

 

Mange har nok overvurdert den smittebegrensende effekten av vaksinene,» sier Nakstad. «Det er mange fullvaksinerte som smittes av covid-19.

 

Vaksinerte blir også innlagt med korona. NRK meldte den 21. oktober at det var flere fullvaksinerte enn uvaksinerte som ble lagt inn på sykehus med korona.  
 

VG skrev den 5. november at man så en økning i fullvaksinerte eldre på sykehus, og at dette skjedde raskere enn forventet. Vaksinesjef i FHI Geir Bukholm sa at det var en liten økning i risiko for å bli lagt inn med covid som hoveddiagnose blant eldre fullvaksinerte. Antallet fullvaksinerte som var innlagt på sykehus stemte tidligere i forhold til hvor mange vaksinerte det var i samfunnet ellers.

Det blir sagt at de vaksinerte kan oppleve mindre symptomer når de først blir smittet. De kan bli smittet, men føler seg ikke syke, og går derfor rundt som vanlig.

Reaksjonene på smitteøkningen i november var forskjellige, men blant myndighetene var det stort sett enighet: Helsedirektoratets assisterende direktør Nakstad sa han ikke mente ny nedstenging var nødvendig. FHI ved Guldvog og Camilla Stoltenberg mente også at man burde se etter andre tiltak enn nedstenging. Statsminister Jonas Gahr Støre mente at det viktigste var å få fart på vaksineringen. De over 65 skulle nå få en tredje dose. Dette siste forslaget kan vise seg å være en dårlig idé, skal vi lytte til ledende internasjonale vaksineforskere.

 

Det er tydelig at både de vaksinerte og de uvaksinerte kan smitte. Vaksinerte skaper smitteutbrudd blant andre vaksinerte, og det har vært dødsfall i etterkant av utbruddene. Allikevel er det én gruppe som får det meste av skylden. Det er de uvaksinerte som nå burde ta seg sammen og blir bedt om å «ta en for laget» og «være med på dugnaden». Det er omsorgen for resten av befolkningen som driver folk til å bli vaksinert, for å ikke smitte de andre, dem som er eldre og sårbare. Vi må beskytte de eldre og vi må beskytte de sårbare. Det er det som er målet.

 

Nye tiltak

Hvilket tiltak blir løftet frem som løsningen på dette problemet? Tiltaket som blir foreslått istedenfor nedstenging, er et sertifikat som forteller om man er vaksinert eller ikke. Det skal vise din vaksinasjonsstatus, og vil være nødvendig noen steder for å slippe inn. Dette kan være på kulturarrangementer, restauranter og barer, osv. I noen land er også bruken utvidet til å gjelde dagligvarebutikker. I Norge er det nå opp til kommunene selv å bestemme om de vil ta det i bruk. Dette kan endre seg.

Bak et forslag om pass ligger det flere antagelser. Blant dem at det er de uvaksinerte som står for det meste av smitten. At de uvaksinerte er farlige, og at man ved å skille ut de uvaksinerte kan få kontroll på pandemien. I tillegg legger det grunnlag for et samfunn bygget på kontroll, og det deler befolkningen inn i dem som er akseptert og dem som ikke er det. Med utgangspunkt i deres personlige helsevalg.

 

«Mer er ikke nødvendigvis bedre»

To fremstående forskere innenfor vaksineutvikling har lagt frem sine teorier om hva som skjer når vi gjennomfører en massevaksinering i den skalaen som foregår nå. Geert Vanden Bossche og Dr. Robert Malone har i et to timer langt intervju med Vejon Health lagt frem analyser av data fra Israel og forteller hvordan varianter som er mer smittsomme kan tilpasse seg befolkningen og dominere. Massevaksinering skaper grobunn for varianter, og det er de uvaksinerte som bidrar til å redusere smittetrykket. Forskerne holder fast på sin mening om at kun de mest sårbare gruppene bør vaksineres, og at massevaksinering vil få uante og farlige konsekvenser.

Geert Vanden Bossche er vaksineutvikler og har jobbet i mange år i vaksineindustrien. Blant annet jobbet han for GlaxoSmithKline, Novartis og Solvay, før han begynte i Bill & Melinda Gates Foundation og GAVI. Der var han sentral i kampen mot ebola og representerte GAVI i møte med andre partnere, blant dem Verdens helseorganisasjon. Dr. Robert Malone er lege og forsker. Han er en av oppfinnerne av mRNA-teknologien som blir brukt i koronavaksiner.

 

«More is not necessarily better, when it comes to vaccines» -Dr. Robert Malone

«We have to stop mass vaccination. We are throwing away the oppurtunity to reach herd immunity.» -Geert Vanden Bossche.

 

Deres intervju på Vejon Health er verdt å ta en titt på. https://www.youtube.com/watch?v=qP31cfD3YOY&t=5862s

Regjeringen sa klart og tydelig på sin pressekonferanse 2. desember at vaksinene fungerer dårlig mot smitte fra omkron-varianten. Allikevel vil de vaksinere mer. Studier viser også at vaksinene har dårlig effekt mot delta-varianten. 

I følge Geert Vanden Bossche er det nettopp vaksineringen som gir viruset motstanden det trenger for å skape flere varianter og fortsette å spre seg i befolkningen.

En artikkel fra The Lancet viser at vaksinerte spiller en rolle i smittespredningen, og konkluderer med at det blir helt feil og til og med farlig å stigmatisere en del av befolkningen. 

Koronapass

Som løsning på den økende smitten kommer myndighetene med koronapasset. Det ligger som sagt en antagelse bak innføringen av dette: at de vaksinerte smitter mindre, og at det vil hjelpe på smittetrykket å holde de uvaksinerte utenfor en rekke aktiviteter. Det at de som er vaksinert blir asymptomatiske når de smittes, samtidig som studier har vist at de kan bære med seg like mye virus som uvaksinerte, gjør dem til potensielle smittebærere. 

Ved å innføre koronapass sier myndighetene at vaksinen virker. Samtidig oppfordres de eldre til å ta en tredje dose med koronavaksine. En innrømmelse av at vaksinene ikke fungerte så godt som de skulle. Hvis to doser ikke har fungert optimalt, hvor godt vil den tredje dosen fungere? Hvis vaksinene hadde virket optimalt, hvorfor skulle man da i tillegg beskyttet de vaksinerte med et koronapass?

 

Er det egentlig smitten man vil få bort, eller er det smitten fra en bestemt gruppe mennesker? Er det smitten fra de uvaksinerte som er den verste smitten? Eller er det kanskje hele denne gruppen mennesker som bør ekskluderes fra store deler av samfunnet?

 

Det er store menneskerettslige problemer med koronapass. Det kan være et pressmiddel for å få flere til å vaksinere seg. Alle mennesker har rett til å velge selv hva de putter i sin kropp. Dette er ikke noe myndighetene har rett til å legge seg bort i. I tillegg er helseopplysninger private og ikke noe man trenger å utlevere til andre. Vi har bevegelsesfrihet i Norge og skal kunne ferdes fritt i eget land. Koronapass legger grunnlaget for et samfunn basert på utestengelse og forskjellsbehandling. Og det på et veldig svakt medisinsk grunnlag. Er det et slikt samfunn vi vil ha?


 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET