Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer

Publisert 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Forfatter: Tom Erik Green

Psykologspesialist Tom Erik Green gir i denne artikkelen en kort psykologisk forklaring på at det er ulogisk å ikke vurdere om covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker og at folk flest ikke ser hva som skjer rett foran øynene våre.

Av Psykologspesialist Tom Green

Et spørsmål som er reist under Covid-tiden er om det er noen få maktmennesker i verden som bevisst har skapt eller utnyttet Covid situasjonen på veien til et totalitært samfunn der de undertrykker alle oss andre. I første del av dette innlegget begrunner jeg psykologisk hvorfor det vil være ulogisk å ikke vurdere denne muligheten, i andre del av innlegget deler jeg en video av en psykolog-kollega som sammenligner folk flest sine reaksjoner på covid med hvordan ofre for overgripere generelt reagerer.

Når vi tar utgangspunkt i at vi mennesker er på forskjellig UPU-tilstand nivå, kan vi begrunne psykologisk at det er ulogisk å ikke vurdere om covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker og at folk flest ikke ser hva som skjer rett foran øynene våre.

Hva er en UPU-tilstand?

U står for Uvitenhet og er manglende erfaring med hvordan egen og andres psyke fungerer i vanskelige situasjoner.

P står for Primitivitet og er den resignerte, ignorante eller autoritære væremåten som utvikler seg som reaksjon på denne uvitenheten.

U står for Uferdighet og er manglende livserfaring som skaper UPU-tilstanden i utgangspunktet.

Det er 3 UPU-tilstand nivåer:

UPU-tilstand nivå 3 er minus - nivået, tankene våre er da primært om hva andre tenker er riktig eller galt.

UPU-tilstand nivå 2 er myndighets - nivået, tankene våre er da primært om hva vi selv tenker er riktig eller galt.

UPU-tilstand nivå 1 er pluss-nivået, tankene våre er da primært refleksjoner om hva ting handler om.

Vi har alle de tre UPU-tilstandene i oss, for eksempel så vil vi i nye og belastende situasjoner tendere å fungere mer primitivt, vi kan for eksempel heve oss over andre, baksnakke og dømme de, tenke at vi er mye bedre eller fortjener mye bedre, og til og med synes at alle andre er idioter, vi er da på myndighetsnivået, mens vi i andre situasjoner, opplever at alle andre er mye bedre og flinkere enn oss selv, har lyst til å være usynlige for andre eller å gå i ett med omgivelsene, vi er da på minusnivået, og så har vi i de situasjonene vi ser vår egen medvirkning i problemer som oppstår rundt oss, tar ansvar, står fullt og helt opp for oss selv, og er tolerante overfor våre medmennesker når ikke de klarer å stå opp for seg selv, vi er da på plussnivået.

Når vi en gang skal gjøre en oppsummering over livene våre, vil noen kunne sies å ha vært primært på minus-nivået i livet, som er de konforme medmennesker vi kjenner, som ønsker å følge flokken, mens andre kan sies primært å ha vært på myndighets-nivået, som er de du kjenner som dine kontrollerende medmennesker, som ønsker å være de som vet bedre eller best (de konforme og kontrollerende medmenneske utgjør tilsammen 90 % av befolkningen), og så har vi de resterende, ca 10% av befolkningen, som primært kan sies å ha vært på pluss-nivået i livet, som er de generøse medmennesker vi kan møte innimellom, og som ønsker å forstå og se de logiske sammenhengene bak ting som skjer.

Vi finner både de konforme og de kontrollerende medmennesker på livets Trygghetsskole, ikke på Sannhetsskolen. Dette er de to store skolene i livet som vi blir tatt opp på uavhengig av hvor mye penger eller hvilken formell bakgrunn vi har bygd oss opp i livet. Det avhenger mer av erfaringen vi har hatt med livet. Hvor mye vi har strevd med å ikke ofre sannheten for den tryggheten det kan være å tilhøre en gruppe medmennesker med et syn på virkeligheten som ikke samsvarer med vår egen indre magefølelse, intuisjon og erfaring. Dette er hovedfagene på Sannhetsskolen ved siden av logikk som gjør at medmennesker på Sannhetsskolen skjelner veldig mye bedre mellom sine medmenneskers væremåter enn elever på Trygghetsskolen. På trygghetsskolen er hovedfagene boklig kunnskap og rasjonalitet. Opplæring som til og med kan redusere evnen til å skjelne mellom de forskjellige kombinasjoner av væremåtene konformitet, kontroll og generøsitet i andre. Ikke minst mellom de kombinasjoner som er fremmede og som kan trigge så mye utrygghet at vi helst ikke vil vite av de. For eksempel kombinasjonen av en kontrollerende væremåte og ingen generøsitet. Det vil være helt ulogisk å utelukke at det ikke har fått utvikle seg uhemmet i noen av våre medmennesker. Medmennesker som da både vil kunne være i stand til å ønske og å ville leve ut sine storhets-fantasier om kontroll og makt.  Kontroll og makt ikke bare overfor medmennesker i deres umiddelbare nærhet, men også overfor deg, din familie og dine venner. Hvis de uheldigvis har tilgang til kontroll over de største investeringsselskapene i verden og kontrollerer alle typer medier. Medier som gjennom ensrettet informasjon også påvirker de fleste politikere og beslutningstakere.

Som også psykolog-kollega i video link nedenfor beskriver, er Nazi Tyskland en dokumentasjon på validiteten av å føre et slikt logisk psykologisk resonnement som ovenfor, men mens den psykologiske logikken bak det som skjedde under Nazi-tiden kan vurderes som mer umaskert, kan logikken bak det som nå skjer under covid-tiden vurderes som mer maskert, slik at bare et fåtall av våre medmennesker har den tilstrekkelige medmenneskelige skjelneevne til å kunne oppdage hva som skjer rett foran øynene våre.

Se video her: https://www.bitchute.com/video/vea4oV9dhJ9j/

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET