Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper

Publisert 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Forfatter: Bindersinitiativet

Hvorfor sprer massemedia frykt når vi mer en noen gang trenger en nyansert presse som deler allsidig kunnskap, som ikke sprer frykt i krigstyper, og som gir mannen i gata mulighet til å ta rasjonelle avgjørelser basert på balansert og sannferdig informasjon.

Krigstyper og ensidig informasjon sprer frykt i massemedia

Mange fullvaksinerte smittes – mange har nok overvurdert vaksinens effekt mot smitte, sier Nakstad den 14. november. I juni, fire måneder før, sa Nakstad at vi imot slutten av sommeren skulle ha reell flokkimmunitet. Et par måneder før det igjen, i april, sa Nakstad at jo flere som vaksinerer seg, jo færre mennesker kan viruset infisere.  – Situasjonen vi står i viser at det Nakstad sier ikke stemmer. – Hvem skal vi egentlig stole på?

Flere og flere sakkyndige, leger og fagfellevurderte rapporter stiller spørsmål ved koronapass, vaksinen og strategien vi og de fleste land i verden har valgt for å slå ned pandemien. På et halvt år er det blitt tydelig at vaksinen ikke har den effekten som Nakstad så gjerne ville den skulle. De vaksinerte smitter. Ifølge denne fagfelle vurderte undersøkelsen så kommer det frem at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Lege, epidemiolog og samfunnsøkonom Gunhild Alvik Nyborg etterlyser nå en ny strategi for å hindre en katastrofe. Hun sier:
 

«Den valgte strategien er den mest skadelige og kostbare over tid.»

 «Det er en politikk som også på kort sikt innebærer mye menneskelig lidelse.»


Hvordan ser denne katastrofen ut? - Den kan synes altomfattende. Den handler ikke bare om dødstall, overfylte sykehus og vaksiner. Den handler om mye, mye, mer. Den omfavner alle aspekter av vårt liv og samfunn. Kort sagt kan totalen av den kommende katastrofen betegnes som et felles nasjonalt og globalt traume.  Flere og flere leger, fagfellevurderte rapporter og fagpersonell melder, i media, at strategien vi i har brukt ikke fungerer. På Gibraltar er 100% av befolkningen vaksinert og de er i full lockdown p.g.a. smitte. – Hva er det vi ikke forstår? 


Endeløs fryktjournalistikk i krigstyper

Det som ikke hjelper, i den situasjonen vi står ovenfor, er den endeløse utfoldelsen av fryktskapende journalistikk som holder mannen i gata i et ufrivillig og urasjonelt mentalt fengsel. Det er svært godt dokumentert, gjennom mange tiår, hva som skjer med mennesker som er redde. Redsel i befolkningen er en maktstrategi som er velkjent og velbrukt i mange århundrer før Covid-19 brøt løs. Hvorfor ser vi denne strategien blomstre i vår moderne og «opplyste» tid?

I Japan tror forskere at Deltavarianten av korona viruset har utslettet seg selv. På kort tid har smittetall i landet sunket mot null. Denne relevante nyheten presenteres i Dagbladet 25 november, med overskriften «Delta-teori: - Vi ble sjokkert», i store fonter. I svært liten skrift har Dagbladet føyd til «Japanske forskere mener deltavarianten av covid-19 kan ha «utryddet seg selv». Dette er ren manipulasjon fra Dagbladet sin side. Overskriften underbygger fryktbildet vi lever i, mens den egentlige nyheten bringer håp.  

 

Overskriften fra Dagbladet.no 25. nov. underbygger frykt bildet vi lever i, mens den egentlige nyheten, i liten skrift,  bringer håp.


Har vi ikke lært noen ting? Hvorfor borrer massemedia i frykt, i stedet for å gjøre det de har best forutsetning for å gjøre; bedrive gravende journalistikk og hente frem informasjon som belyser den globale situasjonen vi står i, fra flere kanter samtidig? – Det er ikke rart at folk blir såkalte konspirasjonsteoretikere. De som stusser på sannheten som blir servert, søker instinktivt løsninger selv. Det er det tenkende og undrende mennesket; - mennesket som stiller spørsmål. Dette har vi gjort all den tid vi har fantes. Det er en dypt menneskelig egenskap som skiller oss fra andre levende vesener på jordkloden. Det er ikke mer enn 400 år siden at Galileo Galilei måtte avsverge ovenfor den katolske kirke at jorden beveget seg, for å beholde livet. 

Det er betimelig å stille spørsmål om aviser som VG og Dagbladet utnytter frykten de bidrar til å skape, for å tjene penger på klikk og eksterne annonsører, eller om det er andre motiver som ligger til grunn for valg av grafikk og virkemidler i formidlingen av nyheter.

 

Samme nyhet - to forskjellige innpakninger - ABCNyheter.no og Dagbladet.no


Folk er redde – redde for barna sine, foreldrene sine og besteforeldrene sine. Det er forståelig. Vi er redde for våre kjære. I massemedia fremkommer det et generelt bilde av at pandemien kveler Norge. Det gjør den faktisk – og det er dette som er innholdet i den katastrofen noen ser komme. Katastrofen er imidlertid ikke nødvendigvis et høyt antall døde av korona, men en kvelning av det vi er vant med er et velfungerende samfunn. Alt som var trygt, er nå utrygt. Bekymringen knyttet til epidemien vi opplever, burde ligge i det nasjonale traumet hvor vi ikke lengre stoler på hva som blir sagt, ikke opplever en normal og nødvendig grad av sosialisering og har kollektiv angst for et virus som har 0,002 prosent sjanse for ta livet av et voksent menneske. 
 

«Det er en politikk som også på kort sikt innebærer mye menneskelig lidelse og derfor er etisk kritikkverdig. Men den valgte strategien er også den mest skadelige og kostbare over tid, både for økonomien, folkehelsen og befolkningens moral.»
- Lege, epidemiolog og samfunnsøkonom Gunhild Alvik Nyborg


Koronaviruset er i noen tilfeller svært alvorlig. Og noen dør av det. Det gjør oss svært redde. Og det er ikke tvil om at verden er i unntakstilstand. Når vi ser på antall dødstall i forbindelse med korona i forhold til andre registrerte dødsårsaker, så er allikevel dødeligheten for korona svært mye lavere enn for andre dødsårsaker. 

FHI har god oversikt over registrerte dødstall i 2020. Les selv i FHI sitt dødsårsaksregister. Det var registrert 40.534 dødsfall i Norge i 2020. Dette tilsvarer en aldersstandardisert dødelighetsrate på 840 per 100.000 innbyggere mot 859 i 2019. Det var registrert 3754 døde av lungesykdommer i 2020 (Covid-19 er ikke spesifisert i denne oversikten over lungesykdommer). De andre registrerte dødsfallene er under kreft, hjerte- og karsykdommer, demens og ytre årsaker (årsaker uten underliggende sykdom, ulykker, alkohol, osv.) 50% av de registrerte dødstallene i Norge i 2020, var kreft og hjerte- og kar sykdommer. Denne kategorien utgjør mer enn seks ganger så mange dødsfall som kategorien lungesykdommer. Siden 12. mars 2020 og fram til 24. november 2021, er det registrert 1049 Covid-19 assosierte dødsfall i Norge. Dette utgjør noen få prosenter av det totale dødstallet i Norge pr år. 
 

I 2020 var det registrert 459 Covid-19 assosierte dødsfall i Norge. Hovedparten av dødsfallene skjedde i de eldre aldersgruppene med flest dødsfall i gruppen 80-89 år (35 %) og i 90+ år (28 %). 80 dødsfall er registrert i aldersgruppen under 70 år. Av disse er det registrert 24 dødsfall i aldersgruppen 0 – 59 år. Gjennomsnittsalderen for alle covid-19-assosierte dødsfall var 78,4 for menn og 84,4 for kvinner, samlet for begge kjønn 81,5 år. 
 


Hvor er vaktbikkja?

Stavanger Aftenblad vil ha koronasertifikat. I innlegget den 23. november, henter journalisten uttalelser fra forskjellige kilder for å begrunne ønsket om koronasertifikat. Vel og bra. De uttalelsene som ikke passer journalistens syn, vises det ikke til, selv om de er blitt forelagt og selv om FHI har vært tydelig i dagspressen på at Koronapass hjelper lite mot smitte. En kan bare lure på hvorfor. For det føles ulogisk og irrasjonelt å fronte koronapass når så mange med relevant kunnskap, sier at det ikke vil fungere. Er Stavanger Aftenblad redd for det som skjer nå og velger en «skylappstrategi» for å mildne sin angst og den felles angsten vi ser rundt oss? Er journalisten redd, slik som mange andre er? I så fall så er det av forståelige årsaker. For det kan se ut i massemedia som at vi dør i hopetall på grunn av koronaviruset. Om en tar grep og leter litt, som for eksempel i FHi sine egne registre, eller i fagfelle vurderte studier, så er viruspandemien kompleks, vaksinen beskytter ikke som det ble lovet og vaksinerte smitter beviselig. Ett koronapass har ingen virkning på smittegrad hos hverken vaksinert eller uvaksinert. I et etisk perspektiv pekes det også på store sosiale kostnader og lidelser. Hvor er vaktbikkja som graver i det ukjente og informerer i et helhetlig perspektiv? – Den er sårt tiltrengt nå. 
 

Vi har så langt ikke sett eksempler på smittespredning fra uvaksinerte i Bodø. Koronasertifikat vil ikke hindre at de fullvaksinerte voksne, som alle har et sertifikat, sprer smitte videre. 

- Kai Brynjar Hagen, Spesialist i samfunnsmedisin, Tor Claudi, Spesialist i allmennmedisin og indremedisin i Aftenposten.no

 

Kilder:

Frykt i krigstyper:
https://www.dagbladet.no/nyheter/merker-stor-endring---folk-er-aggressive/74667922

Lyspungt i pandemien: https://www.aftenposten.no/norge/i/5GoEnE/et-viktig-lyspunkt-i-pandemien-langt-faerre-koronapasienter-enn-frykte

NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/?fbclid=IwAR3nP_BVfz4tBz-c9IG0U_ccqTmkHRAF4x4k10m4yrO9C8zsQOy7YDgb79k

Galileo Galilei: https://snl.no/Galileo_Galilei

FHI dødsårsaksregister: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/

Gibraltar: https://www.document.no/2021/11/21/100-ferdigvaksinert-da-avlyser-gibraltar-julen-pa-grunn-av-smitte/?fbclid=IwAR3OX-zWo2IdOWzPiQpuQm9apb5crwZlJr-xFYpe6c9GcY59TVJxR9RZs_c

Koronasertifikat, ja takk: https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/L5a5rR/koronasertifikat-ja-takk?fbclid=IwAR3oeetUtQVgfjjU9Jcrz7qiVen8AORP3BlwfP_LJD6d99QSTZCMQbiLrks

FHI: Dødsårsaksregisteret 
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/

FHI: Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret-i-2020/

The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR1h59TUvIOS9EtimRZVp3cqNXfKXXCUchG00YqyDWkqKl0pqXNeXM-cWCc

Koronasertifikat virker ikke: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KzaGp4/pandemien-er-som-en-brann-det-gjelder-aa-slukke-smaa-utbrudd-saa-tidlig

Flere fullvaksinerte smittet i Trondheim:  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/10/26/195797249/flere-fullvaksinerte-smittet-av-corona-i-trondheim

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET