Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia!

Publisert 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Forfatter: Solvår Werenskiold

I dagens samfunn er de fleste totalt avhengige av elektrisitet, spesielt fordi det legges opp til at så mye må gjøres elektronisk. Derfor har norske nettselskap leveringsplikt på strøm til norske innbyggere. De samme nettselskapene valgte å bryte norsk lovverk for å gjennomføre et unødvendig målerbytte.

Personer som takker nei til målerbytte, blir -etter lang tid med press- straffet ved at strømforsyningen kuttes.

Når Elvia (og andre nettselskap) til stadighet gjentar påstanden om at myndighetene krever bytte til AMS (med eller uten fritak); -Er det rart at OED/NVE har kommet med denne uttalelsen: «Det er opp til hvert nettselskap å bestemme om kunder med innvilget fritak fra AMS-målere skal beholde den gamle strømmåleren eller om strømmåleren skal skiftes ut til en digital strømmåler uten sender.» (1) Samtidig åpner forskriften for slike fritak (for AMS både med og uten kommunikasjonsdel) der det er lavt og/eller spesielt stabilt forbruk, og der AMS er til «vesentlig dokumentert ulempe»." (2) Er ikke nedsatt helse og overvåkning en vesentlig dokumenterbar ulempe? Når de kan velge å tillate kunder som åpenbart ikke kan ha ny måler/AMS å slippe målerbytte; Hvorfor gjør de ikke dette?
 

Første gang jeg fikk tilbudet om å bytte til ny strømmåler takket jeg nei. I månedene etter fikk jeg stadig nye henvendelser om målerbytte, men takket fremdeles nei.

Etter en tid endte det med at jeg fikk tilsendt stengevarsel på bakgrunn av manglende målerbytte, noe Elvia ikke hadde grunnlag til å true med jamfør både grunnlov og fritaksmuligheter. Men Elvia mener at forskrifter og påbud fra myndigheter går over mine rettigheter.


Ta Grunnlovens § 102. "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet." (3)

 


Ved bruk av AMS-smartmåler kommuniseres personopplysninger gjeldende privatliv og familieliv i den grad at det kan kartlegges. Dette er et brudd på privatlivet og kommunikasjon dersom det ikke samtykkes. Det kan derfor av nettselskapet eller NVE/OED ikke påtvinges sluttbruker. Det bryter også med nettleieavtalen - der det kun er skrevet at kundens forbruk skal måles - verken lagres eller kommuniseres videre. I tillegg bryter det med personvern og GDPR.
 

 

Videre kan vi også ta for oss grunnlovens § 113. "Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov." (3)

Målerbytte er kun pålagt via forskrifter og de må derfor vike for folkets grunnlovsfestede rettigheter. (Grunnlov og norsk lovverk går over forskrifter.) Det står heller ingenting om at nettselskapet har rett til å kreve at kunden installerer noe annet enn en måler for strømbruk i nettleieavtalen jeg har, og det å installere AMS (en liten datamaskin) som både overvåker, lagrer og kommuniserer strømbruken videre bryter med nettleieavtalen og lovverk. Strømforbruket skal KUN måles og det står også at dette skal måles én gang i året ved lavere forbruk -ikke én gang hver måned som nettselskapene har pålagt kundene å gjøre for dem i alle år - og det er nettselskapets egen plikt å gjøre i henhold til denne. Derfor endret de nettleieavtalen.

 

La oss så gå videre på helseaspektet av stråling og elektromagnetiske felter...

Grunnlovens § 112. "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger." (3)

 

Det foreligger - til tross for Statens Strålevern sine uttalelser - faglig dissens gjeldende stråling. Derfor blir grunnlovens paragraf 112 gjeldende med tanke på helse. Det er kjent at nyere forskning rundt helseproblematikk knyttet til AMS er sendt til nettselskap og øvrige myndigheter. At nettselskap og øvrige myndigheter ikke tar dette innover seg bryter med føre var-prinsippet. -Noe som kan føre til store negative innvirkninger på folks helse og også naturen som vi er avhengig av. Det er nå kommet frem enda mer forskning på hvilken innvirkning menneskeskapt stråling har på både insekter, natur og oss så hvorfor tas det ikke hensyn til dette fra statlig hold?
 

Jeg fikk 3 stengevarsler fra Elvia på bakgrunn av manglende målerbytte som alle både ble bestridt og klaget på, men etter at de hadde sendt meg 3 beskjeder på sms om at de kom for å koble fra anlegget uten at det skjedde noe, ringte jeg og lurte på om de visste hva de drev med. Dum som jeg var... Da fikk jeg beskjed om at de ville stenge strømmen påfølgende mandag (jeg ringte på en fredag). De ønsket ikke å gi meg muligheten til å ringe de som hadde ansvaret for å stenge anlegget, slik at jeg kunne få endret på avgjørelsen da jeg på det tidspunktet hadde dyr som trengte varmelampe i fjøset. De lovte at jeg skulle bli oppringt eller sendes mail ila dagen. Det skjedde aldri!
 

Anlegget ble koblet fra 1.juli 2019 mens jeg var på jobb. På tross av at det var lagt frem papirer som viste at stenging av anlegget ikke hadde grunnlag i lov og at stengingen allerede var påklaget. Jeg fikk også fritak etter stenging av anlegget, men de ville kun gi fritak for kommunikasjonsdel, og de krevde målerbytte for at de skulle koble tilbake strømmen. Jeg har allerede en strømmåler som fungerer og er godkjent. Og den vet jeg at det går bra med om jeg tar mine forholdsregler. Og nettleien? Den kreves inn selv om du ikke lenger har tilgang til nettet.

 

At Elvia valgte å overkjøre mine grunnlovsfestede rettigheter på bakgrunn av at jeg ikke ønsket å bytte til en strømmåler som er skadelig for min helse - samt bryter personvernet - viser at verken myndigheter eller stat- og kommunaleide selskaper er der for folket. Vil du ikke, så skal du! Attpåtil krever Elvia gebyr for alle som ikke ønsker ny måler, eller velger å fjerne kommunikasjonsdelen. Hva kalles det om man må betale for at noen ikke skal skade deg?

Men dette ga meg en gyllen anledning til å få satt inn vedkomfyr i huset, noe jeg hadde hatt lyst til lenge, og det var ikke den største endringen i livsstil ellers da jeg bor i eldre hus uten innlagt vann.

Det ga meg sjansen til å erfare mye av gammel kunnskap jeg hadde hørt om og lest i bøker, slik at jeg nå fikk utføre ting i praksis.

Jeg er derfor mer rustet til å klare meg i det samfunnet vi er på vei mot, så takk for hjelpen, Elvia!

 

I år var det veldig kaldt i januar og februar (nede i 30 kalde ute), og jeg ba om midlertidig forføyning. Den avgjørelsen utviklet seg til at Elvia godtok å sette på strømmen mot at jeg trakk midlertidig forføyning og ble innlemmet i rettsak ved tingretten i Halden. Saken omhandler helseaspektet rundt stråling og skitten strøm fra Automatiske Strømmålere (AMS).

 

Jeg er dessverre ikke den eneste som har opplevd å miste strømmen fordi jeg setter egen helse først. Anlegget ble koblet tilbake på strømnettet 15.mars, og jeg har derfor vært urettmessig uten strøm i litt over 20 måneder. Grunnen; jeg har takket nei til en strømmåler som er skadelig for meg.

Rettsaken har gått over i ankesak, så strømmen er fortsatt på. Men jeg vet at jeg stiller sterkere om det skulle skje noe.Kilder:

1. https://einarflydal.com/2019/11/15/35560/
2. Se § 4-1. Plikt til å installere AMS, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#%C2%A74-2)
3. https://grunnloven.lovdata.no/

 

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET