Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til?

Publisert 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Forfatter: Bindersinitiativet

– Det er forståelig at samfunnet og staten ser på koronapass som en løsning, eller en «lettelse» på den globale pandemien. Men, om alle smitter like mye - hvordan vil da koronapasset være et redskap for å begrense smitte?

 

Det kan se ut som at Koronapasset ikke fungerer som smitteverntiltak


Ja. Koronapass vil kanskje løse noen floker. Det vil tillate at verden på globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt plan kan fortsette, mer eller mindre som før. Kanskje. Vi kan gå på restaurant, på konsert, reise dit vi vil, bevege oss igjen, være sosiale, trene, gå på jobb og tjene til livets opphold. Vi kan gjøre nesten alle disse tingene som vi alltid har gjort. Alt som definerer livene våre.

Men – studier viser at vaksinerte og uvaksinerte smitter nesten like mye. I hjemmet, i sosialt samvær og på jobb. Hvordan vil da ett koronapass forhindre smitte, eller bidra til «lettelse»?

I Stavanger Aftenblad, på lederplass, heter det at ... de uvaksinerte er en del av problemet og ikke løsningen. Dette resonnementet henges bl.a. på «frihet under ansvar». Mener Stavanger Aftenblad her at frihet under ansvar handler om at den enkelte som velger å ikke vaksinere seg, skal bøye seg for flertallet – ellers så må de selv ta ansvar for konsekvensene som flertallet påfører de uvaksinerte? Eller mener Aftenbladet at de uvaksinerte må ta på seg ansvaret for de høye smittetallene og den sprengte kapasiteten på norske sykehus?
 

Når nesten ni av ti voksne er vaksinert, vil de vaksinerte smitte langt flere enn de uvaksinerte, ganske enkelt fordi de er flere. Å stenge uvaksinerte ute vil gi svært liten gevinst i Norge. DN.no
 


Alle er ikke enige i at koronapass er lurt eller at de uvaksinerte er en del av problemet. I
Kronikken «Koronapasset er ikke et godt smitteverntiltak her i Norge» i Dagens Næringsliv, forfattet av Mette Kalager, professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet, kommer det frem at vaksinerte og uvaksinerte smittet noenlunde likt. I rapporten disse to henviser til står det:

«– Vi identifiserte tilsvarende SAR (25 %) i husholdningskontakter utsatt for fullt  vaksinerte indekstilfeller som hos personer som er eksponert for uvaksinerte  indekstilfeller (23 %). Dette funnet tyder på at gjennombruddsinfeksjoner hos fullt  vaksinerte mennesker effektivt kan overføre infeksjon i husholdningsmiljøet.» (Oversatt av Bindersinitiativet)

Når både uvaksinerte og vaksinerte smitter - tror vi at ett koronapass vil stoppe smitten da?
 

Et problem er den åpenbare logiske bristen som ligger i at uvaksinerte ikke får tilgang til de samfunnsgodene de vaksinerte får tilgang til, selv om de vaksinerte totalt sett utgjør en større smitterisiko i samfunnet.

 Et annet problem med å velge et differensiert tiltak som gir flertallet goder som  mindretallet ikke får ta del i, er at dette vil kunne føre til en polarisering av samfunnet. Det er lite positivt å hente i det å sette befolkningsgrupper opp mot  hverandre. - DN.no
 

 

Kronikken i DN er i tråd med innlegget som stod i Bergens Tidene den 9. november, hvor professor Ulvestad ved Pandemisenteret påpeker at vaksinerte også smitter. En annen studie, som er på engelsk, viser at det i 68 forskjellige land, samt i 2947 kommuner i USA, ikke finnes sammenheng mellom graden av vaksinering og økt Covid-19 smitte. Les om dette selv her. Kronikken i DN og innlegget i BT støttes også av FHI som utaler at koronapass har liten effekt på smitten.

Aftenposten den 9. november, sier at «Nå er det igjen fullt på akuttavdelingene. Det er bare ett problem: Det er helt normalt.» Videre i artikkelen kan dette leses: 

Akuttsjefen ved Rikshospitalet er krystallklar på én ting: Han ønsker ikke en ny avisforside om hvor ille det er ved sykehusene. 

            – Situasjonen er ikke farlig. Det går ikke ut over pasientsikkerheten, sier Andreas  Barratt-Due. Alle pasienter tilbys forsvarlig og god behandling. 

Fulle akuttavdelinger er med andre ord vanlig på denne tiden av året. Tilbake til koronapasset. Lege og professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Mette Kalager, har liten tro på coronapasset. Hun sier dette til Dagbladet:

- Coronapass, som det brukes nå, vil ikke virke. Det er en liten andel som ikke er vaksinert, og det er ikke de som er trusselen.

- Om lag 90 prosent av Norges befolkning er vaksinert. Det vil si at det er flest av oss som er det. Det er vanskelig å tenke seg at de få prosentene som ikke er vaksinert skal utgjøre en større trussel samlet sett. Både vaksinerte og uvaksinerte kan smitte andre, fortetter hun.

Er koronapasset et tiltak som har kommet til under pandemien det siste 1,5 år? 
På EU kommisjonens hjemmeside ligger det et dokument som går over 4 år som omhandler en plan om å implementere vaksinepass i 2022. Det kan se ut som om at en konkret plan om innføring av vaksinepass i store deler av verden, har pågått i 4 år, siden 2018. Har implementering av koronaspass, eller «viruspass» vært tenkt på lenge før vi ble kjent med Covid-19 i mars i 2020? Og i så fall – hva skal det brukes til?


Kilder:

DN.no: https://www.dn.no/innlegg/koronaviruset/smittevern/koronapass/kronikk-koronapasset-er-ikke-et-godt-smitteverntiltak-her-i-norge/2-1-1101136?fbclid=IwAR2qg19IStsqXy1bCzKZT2lTlMVybb7vQiUparCdliegU1Lk9DraMjC-jkM

BT.no: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Rr4rEA/vaksinerte-er-ogsaa-smittebaerere

Dokument på EU kommisjonen sin hjemmeside: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf?fbclid=IwAR3Z8coSvQcR1oEohT_r4igJXCLuypnSfjqCdbQo8NuEt_yVIwhxwzSf6VE

Aftenposten.no: https://www.aftenposten.no/norge/i/rE9MmA/naa-er-det-igjen-fullt-paa-akuttavdelingene-det-er-bare-ett-problem-de

Rapport om smitte økning og vaksinering: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/?fbclid=IwAR28q0aoygIQ-Qm4ePcVUZCzJZU9W6gu0o63fN3w94lk2suCTVl9HcbwZjU

Dagbladet: https://www.dagbladet.no/nyheter/coronapasset-vil-ikke-virke/74648496

FHI - Koronapass har liten effekt på smitten: https://direkte.dn.no/nyhetsstudio/#98440

 

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET