Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne?

Publisert 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Forfatter: Therese Lucile Engh

Hvorfor tar ikke myndighetene el-overfølsomme med på råd når de utvikler politikk som direkte påvirker deres lidelser? Spørsmål rundt elektromagnetiske felt splitter, men problematikken er i økende grad mer relevant ettersom teknologi blir mer inntrengende i våre liv.

Illustrasjonsbilde.

Kjære myndigheter! Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne?

Og hvorfor vil dere ikke engang lytte til erfaringene våre, og hva vi opplever å bli friske av – når det tross alt er vi som er bærere av helseplagene?

Dette er noe av budskapet i brevet fra tretti el-overfølsomme og deres pårørende, som ble sendt til Nasjonalt samarbeidsforum for elektromagnetiske felt og helse den 4. oktober. (Brevet finner du lenke til nederst i teksten.)

I samarbeidsforumet, der Strålevernet/DSA, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er faste medlemmer, blir det lagt føringer for hva slags behandling el-overfølsomme skal bli tilbudt i helsevesenet og samfunnet.

I brevet vårt spør vi blant annet om hvor det er blitt av prinsippet om brukermedvirkning, som er et vedtatt prinsipp i helsetjenesten. Samarbeidsforumet har nemlig gjennomført hele ni (!) møter siden oppstart i 2019 uten at de har invitert med representanter for pasientgruppen. Spesielt blir dette riv, ruskende galt tatt i betraktning at den linja forumet legger opp til er spektakulært på kollisjonskurs med det vi el-overfølsomme selv mener vi trenger.

For å sette det litt på spissen så presterer myndighetene å forklare folks helseplager fra stråling med at de for eksempel er blitt "redde for WiFI" eller "redde for mobilmasten" – og at det som gjør susen for å bli frisk er å gå til psykolog, som skal lære en å bli mindre redd, ha mindre "teknologifrykt" o.l. Er du strålesyk kan du oppsøke mobilmasten og stå foran den og strålingen lenger og lenger for hver dag – så går det nok over, skal du se.
 
 Fra mitt, og jeg vil tro mange andre el-overfølsommes ståsted, kunne myndighetene like gjerne tilbudt oss organisert kjølhaling. Vi vet at det er selve strålingen (fra alminnelig trådløs teknologi) som gjør oss syke, at vi ikke kan «tenke oss ut av det», og vi finner myndighetenes forklaringsmodell svært søkt. Og vi mener samarbeidsforumets anbefalinger, der linja ser ut til å bli at el-overfølsomme ikke skal tilbys noe som helst av strålereduserende skjermingstiltak – verken i hjem, på skole/jobb eller i helsevesenet – rett og slett er egnet til å skade pasientgruppen de er satt til å ivareta. Vi blir oppfordret til å gjøre mer av det som gjør oss syke.

Psykologiseringen av el-overfølsomme ser ut til å ha mange likhetstrekk med hvordan ME-pasienter er blitt behandlet. Nå ser det ut til å snu for de sistnevnte.

29. oktober kom det anerkjente britiske organet National Institute for Health and Care Excellence (NICE) med en rapport med nye retningslinjer for behandling av ME. I en kronikk i Aftenposten beskriver professorene Rolf Rønning og Ola Didrik Saugstad rapporten som «epokegjørende» og at dette representerer «full seier» for ME-pasientene, og begynnelsen på slutten for synet på ME som en «psykisk» sykdom der det hele «sitter i hodet».

La oss håpe den samme kursendringen skjer vedrørende el-overfølsomhet – og helst i ikke altfor fjern framtid. I likhet med ME-pasientene blir el-overfølsomme mistrodd og utsatt for nedverdigende reaksjoner i helsevesenet. Flere blant oss har for eksempel opplevd å bli beskyldt av lege for å ha vrangforestillinger. Og pasientgruppen vår er, som ME-pasientene, i liten grad blitt trukket inn og tatt på alvor i utformingen av behandlingstilbudet.

Tilbake til myndighetenes «logikk»:

Folkehelseinstituttet, ved Dag Markus Eide, anslår selv at «mellom 2 – 3 – 7…»  prosent av befolkningen (varierende med studier fra andre land i Europa) merker helseplager de knytter til stråling. Hvis man legger det laveste anslaget til grunn, 2 prosent, vil det utgjøre omkring 100 000 nordmenn som ikke blir trodd av myndighetene.

I hvilke andre sammenhenger tar man så lett på symptomer som så mange i befolkningen melder ifra om? 

Mener myndighetene det er sannsynlig at pluss/minus 100 000 nordmenn er forledet inn i et slags massehysteri og har fått «teknologifrykt»? Og at massehysteriet er verdensomspennende? 
 For el-overfølsomme finnes i alle land der trådløs teknologi er utbredt. Og kampen om sannheten på strålevernområdet pågår verden rundt (og det er mye som står på spill!).

 Brevet til Nasjonalt samarbeidsforum for elektromagnetiske felt og helse, med mer utførlig argumentasjon og referanser, kan du lese her:

Lenke: Brev i PDF format 

(PS – Det er gått over fem uker siden vi sendte det 4. oktober, og vi har ikke fått svar. Derfor har vi nå sendt forumet en purring, og er spent på denne «runden».)

 

 

 

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET