Hvem Eier Verden?

Publisert 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Forfatter: Bindersinitiativet

I den nye verden, så eier ingen av oss noen ting. Vi jobber for staten, i bytte mot bosted, helsetjenester og det som dekker våre grunnleggende behov. I følge World Economic Forum er alt dette nødvendig – fordi forbrukersamfunnet ikke fungerer lengre. Men - hva står det egentlig skrevet med små bokstaver?

Massemedia i full synkronitet

Har du hørt den konspirasjonsteorien som sier at noen få institusjonelle investeringsselskaper samt ett knippe mektige familier, frontet av kjente industrimoguler, styrer alt i verden? Fra matproduksjon, medisin, media, industri, bankvirksomhet og til politikk? - Ikke hør på dem. Les dette, se filmen vi refererer til, også kan du gjøre deg opp dine egne tanker. Du kan til og med, med enkle tastetrykk, undersøke det du måtte tenke, ved å gjøre din egen research. Oppskriften fås i filmen Hvem eier verden? Hvordan kontrollerer eliten media og alt annet på planeten? som er oversatt til norsk, basert på dokumentaren  Monopoly - Who owns the world? av Tim Geilen.

 

Noen har snart monopol på alt
 
  «– De mindre investorene eies av større investorer. De igjen, eies av enda større investorer. På den synlige toppen av denne pyramiden vises bare to selskaper hvis navn vi ofte har sett... De er Vanguard og BlackRock. Kraften bak disse to selskapene er uforståelig. Ikke bare eier de en stor del av aksjene i nesten alle store selskaper, men også aksjene til investorene i disse selskapene. Dette gir disse to selskapene et komplett monopol.» 
  Utdrag fra MONOPOLY – Who owns the world (oversatt av Bindersinititativet)
 


Innen 2028 vil to selskaper eie mer eller mindre ALT i verden. Dette sier finans avisen Bloomberg. Disse to selskapene er Blackrock og Vanguard. Disse to eier ikke bare store selskaper som vi trodde konkurrerte mot hverandre, men de eier hele næringskjeder, på alle vitale områder i livet, fra frø til mat, fra metall til verktøy, fra grunnstoff-utvinning til medisin til sykehusseng og fra teknologi til smart telefon og til massemedia. De eier faktisk hele greia. Og de kontrollerer med dette alle spekter av våre liv. Fra vugge til sykehjem.
 
 Dette er ikke bare farlig for demokratiet – det er et spørsmål om demokratiet egentlig finnes slik vi trodde det gjorde.
 
 Raske tastetrykk på Yahoo Finace avslører et intrikat nettverk av eier-forhold i store og velkjente merkenavn som Netflix, Amazon, Microsoft, New York Times, Walt Disney, Daily Mirror, The Washington Post, Nesle, CocaCola, Pepsi, Monsanto, Astra Zenica, Phizer, BionTech med mer. Fellesnevneren for disse selskapene, er at de eies av ett knippe store investeringsselskap hvor Vanguard og Blackrock troner øverst i pyramiden av eiere. Dette forteller at vi ikke opererer i ett fritt marked, men at markedet styres gjennom få hender; altså monopol. Ifølge Bloomberg og Oxfarm så eies 99% av verdens ressurser av 1% av verdens befolkning.
 

De institusjonelle investeringsselskapene eier næringsskjedene og hverandre

Hvem som eier Vanguard og Blackrock igjen, synes umulig å finne ut. Men, om en tar en titt på hvem som er de største økonomiske bidragsgiverne til en rekke av de mektigste Non- Profit organisasjonene i verden; Bill & Melinda Gates Fondation, Clinton Foundation, George Soros sin Open Society Foundation, Green Peace, World Health Organisation (WHO) og World Economic Forum (WEF), så er det de samme selskapene som også eier næringskjedene. Hva gjør disse store organisasjonene for verden? Jo, de setter globale problemer på verdens agendaen og de kommer med løsninger på de samme problemene. Viste du at Corona «pandemien» vi nå står ovenfor, ble simulert av verdenslederne både i 2012 og i 2019? 

 

«– GAVI, Verdensbanken og WHO inngikk en kontrakt, den heter IFFM:
             International Facility Finance for Immunization. Våre land, vårt folk, betaler til    WHO, Verdensbanken og GAVI for å utføre sine programmer for immunitet. Som        betyr å vaksinere hele befolkningen. Når du ser planen fra GAVI, ser du at de fra  2012 til 2020 har hatt dette som mål. Men så gikk det ikke, de måtte skape en    pandemi.
            – Du sier at pandemien var planlagt?
            – Ja, absolutt. Det kan du se av alle dokumenter. Alle kan analysere dem, de ligger åpent foran nesene våre.»
 
 Les her om den norske professoren Astrid Stuckelberger som jobber med WHO og hennes forståelse av hvordan GAVI - som er Bill & Melinda Gates Foundation sin organisasjon, styrer WHO.
 

 

Hvor er vaktbikkja?

Hvorfor hører vi ikke om dette i pressen? Hvorfor er ikke massemedia «hands on» og kommer med varsku rop og dypt gravende journalistikk? Vel, massemedia er stort sett eid av de samme selskapene som eier resten av selskapene i verden og massemedia er synkronisert i det budskapet disse eierne ønsker å fremme. Taktikken heter «One Voice – One Message». Ett enstemmig massemedia har stor makt.

Hvordan få alle selskaper, næringer og næringskjeder på planeten til å gå i takt?

Hvordan opprettholdes den kompliserte strukturen av avtaler, salg og kjøp av tjenester, gavepakker og investering for det elitistiske maktsentrum av filantropiske familier, institusjonelle investeringsfond og større banker som eier nesten alt i verden? Dette skjer gjennom World Economic Forum – verdens økonomiske forum. Gjennom WEF møtes eliten, verdensledere, statsministrene, direktørene og opinionslederne, i Davos, en gang i året, for å inngå globale avtaler. Avtaler fra A til Å. På denne måten styrer også verdenseliten de politiske bestemmelsene – de som vi kjenner på til daglig. 

WEF ble grunnlagt av Claus Schwab. Han har en visjon for en helt ny verden og den heter The Great Resett. Schwab vil at alle nasjoner skal oppgi sin nasjonale suverenitet og forenes i en altomfattende verdens-regjering under mottoet «Build Back Better». - Neppe særlig demokratisk, og interessant nok, eller kanskje aller mest skremmende; flere statsledere, deriblant fra USA, England, Nederland, Canada, Spania samt generalsekretæren i FN, bruker allerede dette utrykket flittig i sine taler. 

 

Corona-pandemien gir uante muligheter

 "The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world" 
            - Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum.

  Follow insights on how we can recover from COVID-19 to build a healthier, more equitable, and more prosperous future. - WEF


I Schwabs vidunderlige nye verden, så eier ingen av oss noen ting. Vi jobber for staten, i bytte mot bosted, helsetjenester og det som dekker våre grunnleggende behov. I følge WHF er alt dette nødvendig – fordi forbrukersamfunnet – som styres av ett knippe med institusjonelle investeringsselskap, ikke fungerer lengre. Innen 2030 skal vi bo i dette samfunnet – og vi skal være lykkelige. Agenda 2030 ble allerede i 2015, presentert av FN. Agenda 2030 er identisk med Schwabs The Great Resett; Sult, fattigdom, sykdom, skal utryddes totalt. Høres fantastisk ut. Helt til du leser det som står med liten skrift: Innbyggerne skal selv betale for dette. Så ved å gi i fra oss vår grunnleggende velferd og våre grunnleggende, naturgitte rettigheter til å styre eget liv, skal vi alle bidra til å utrydde sult og annen nød i verden. - Vi som sitter igjen med 1% av alle ressursene i verden skal altså gjøre dette. 

The New World Order
 

Den nye verdensordenen. Media vil at vi skal tro at dette konseptet kun er en konspirasjonsteori... Allikevel har verdensledere brukt betegnelsen i flere tiår. Nelson Mandela kommenterte den også og var klar i sitt budskap:

            Den nye verdensordenen som er i emning må fokusere på demokrati, fred og velstand   for alle.


Å snu dagens verden til den perfekte verden - The New World Order - krever en enorm innsats. Av økonomiske ressurser, villige statsledere, men ikke minst en verdensbefolkning som er «mørnet» og klare for denne alt inngripende omveltningen. Den perfekte stormen som vi opplever nå, med Covid-19, er ett perfekt øyeblikk for dette. Schwab sier det selv på hjemmesiden til WEF. Helt tilfeldig, eller ikke, så var verdens lederne, de ledende farmasøytiske selskapene og andre mektige mennesker samlet i New York i 2019, for å simulere et mulig globalt virusutbrudd. De valgte tilfeldigvis Corona viruset som eksempel. Utfallet de beskrev da, ligner tilfeldigvis på det vi har sett de siste to årene. Søk opp «The Event 201 scenario» så ser du selv. Dette scenariet ble arrangert av WEF, Bill & Melinda Gates Foundation og Hopkins Institute. En lignende simulering fant sted også i 2012. 

Det stopper ikke der. Det er mer til denne historien og det er skremmende. Se filmen her og gjør deg opp din egen mening. Kilder:

MONOPOLY – Who owns the world?: https://www.youtube.com/watch?v=UNg3Vnfu4Pk&t=2426s
Bloomberg: https://www.bloomberg.com/europe
Oxfarm: https://www.bbc.com/news/business-35339475
Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/
Finansiering av WHO: http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
Hemali: Professor Astrid Stuckelberger: En pandemi av løgner:https://hemali.no/siste/professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/
IFFM: https://iffim.org/about-iffim/history
Blackrock: https://www.blackrock.com
Vanguard: https://investor.vanguard.com/corporate-portal/
World Economic Forum: https://www.weforum.org/
Hvem eier verden?: https://odysee.com/@Alternativ.Media.Norway:7/HvemEierVerden:5?fbclid=IwAR0iCcC2UW1nDNK3FVHpHboch7nPwKtxBVLZ9g8zEwVFCpxVIResGDR_IwU
The Great Resett: https://www.weforum.org/focus/the-great-reset
Event 201 Scenario: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
Dr, Astrid Stuckelberger: https://www.astridstuckelberger.com/team/dr-astrid-stuckelberger/

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET