Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet

Publisert 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Forfatter: www.steigan.no

«Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten.» Dette skrev professor Hans Petter Graver i en uhyre viktig kronikk i Morgenbladet i april 2021.

Roma i flammer, arkivbilde.

Vi står i en situasjon der vi har fått “dobbelstaten”: Den nye staten i staten er Smittevernstaten. Den berøres ikke av gjengs lovverk og offentlige høringer. Koronapasset ble innført med dekret - ikke gjennom offentlig høring. Uten offentlig høring så er det demokratiske prinsippet borte.

Artikkelen er hentet fra www.steigan.no

Nå har Graver fulgt opp med en artikkel som kanskje er enda viktigere, også denne gangen i Morgenbladet: Smittevernstaten 2.0: Det handler om demokratiet, skriver Hans Petter Graver.

Graver er professor ved Institutt for privatrett, UiO, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og må utvilsomt regnes som en av de faglige tungvekterne i det sivilrettslige miljøet i Norge. Hans analyse av regjeringas framgangsmåter og statusen for den norske rettsstaten er knusende:

For et halvt år siden skrev jeg om smittevernstaten. Smittevernstaten bygger på teorien til den tyske juristen og samfunnsforskeren Ernst Fraenkel om dobbeltstaten. Dobbeltstaten er en stat hvor den normative staten, rettsstaten, og virkemiddelstaten eksisterer side om side. Virkemiddelstaten er ubundet av rettsstatens normer, og den kan når som helst intervenere i den normative staten. Fraenkel utviklet begrepet for å beskrive stillingen til SS i Tyskland på 1930-tallet. Men begrepsapparatet har et langt videre anvendelsesområde, og passer også på den styringsformen som har vokst frem hos oss med smittevernstaten. Det handler ikke først og fremst om hva slags smitteverntiltak vi skal ha. Det handler om prosess, fullmakter og kontroll. Det handler om rettsstaten og demokratiet og hvordan vi verner om dem.

Gjenopptagelse av koronasertifikatet gir en god illustrasjon på hva det står om. Da Stortinget i juni ga regjeringen fullmakt til å innføre koronasertifikat, var samfunnet stengt ned. Private arrangementer var begrenset til 20 personer, offentlige til 50, men likevel 200 med faste, tilviste plasser. På utesteder var det bare tillatt med bordservering av alkohol, og meteren gjaldt. Folk ble pålagt å bruke munnbind oppfordret til å unngå å bruke kollektivtransport. I Oslo var det antallsbegrensninger for folk i butikker og kjøpesentre, og gruppetrening innendørs var forbudt.
 

Dobbeltstaten

Ernst Fraenkel (født 26. desember 1898 i Köln, død 28. mars 1975 i Berlin) var en tysk statsviter og jurist, og en av grunnleggerne av tysk statsvitenskap etter andre verdenskrig. Under Weimarrepublikken var han medlem av Sozialdemokratische Partei Deutschlands, og var en av få jurister som hadde sosialdemokratiske meninger. 

I verket The Dual State, utgitt i USA i 1941, analyserer han det politiske systemet i den nazistiske staten. For Fraenkel eksisterte det side om side i den nazistiske regjeringan en «normativ stat» (Normenstaat), som sikret fortsettelsen av det kapitalistiske samfunnet for de tyskerne som ikke var truet av nazismen, og en «prerogativ stat» (Maßnahmenstaat), som brukte juridiske sanksjoner så vel som brutal vold mot mennesker som anses å være fiender av nazismen og Nazi-Tyskland.

Ny situasjon

Situasjonen nå er annerledes enn i vår, skriver Graver.

Samfunnet er åpent, og myndighetene vil bruke koronasertifikatet for å for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Det er stor forskjell på å måtte vente på å være del av en åpning av samfunnet og det å være den som blir utsatt for smittevernrestriksjoner for at andre skal få slippe.

Terskelen for å innføre restriksjoner er lavere når de bare rammer en liten gruppe, som dessuten kan klandres for å ha satt seg i den utsatte situasjonen selv ved ikke å vaksinere seg.

Til dette vil noen si at den som lar være å vaksinere seg, treffer et valg, ikke bare for seg selv, men med konsekvenser for samfunnet. De uvaksinerte har mye større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-19, liggetiden er for dem gjennomgående mye lengre og flere havner på intensivavdeling. De uvaksinerte utgjør en stor del av årsaken til at koronaviruset fortsatt truer kapasiteten i helsevesenet.

En nærliggende innvending er at det ikke bare er uvaksinerte som kan være smittebærere. Man stenger derfor ikke smitten ute ved å holde uvaksinerte utenfor. En mer prinsipiell innvending er at hittil har samfunnet ikke akseptert å stenge personer ute fra fellesgoder fordi de har foretatt ufornuftige valg som belaster helsevesenet. Hvem blir de neste som skal utsettes for en slik logikk; røykere, de som ikke mosjonerer, de med belastningslidelser og idrettsskader, de som spiser usunt? Helsevesenet kunne spart tolv milliarder årlig om folk hadde spist sunt. Det ville gitt mange akuttplasser på sykehusene.

I stortingsproposisjonen (Prop. L s. 62-63) var en viktig del av begrunnelsen at «regjeringen skal ha kontroll over hvor omfattende bruk av koronasertifikatet skal være, og sikre at sertifikatet kun brukes til å gi lettelser og ikke innføre nye restriksjoner», skriver Graver.

Men allerede uka etter at loven var vedtatt av Stortinget, brøt Helse- og omsorgsdepartementet med denne forutsetninga, og ga kommunene hjemmel til å innføre koronasertifikat. Med de tiltakene som regjeringa varslet 12. november bryter den med denne forutsetninga på nytt.

Jussen fungerer ikke på smittevernstaten

Regjeringa følger heller ikke vanlig prosedyre for lovbehandling: Koronapass gjeninnføres nå som et dekret, uten noen form for offentlig høringsrunde.

I jussen regnes uttalelser i forarbeider til lovene som nesten like bindende som lovtekstene selv. I alle fall gjelder det dersom uttalelsene tar sikte på å styrke individenes rettsvern og å begrense omfanget av fullmakter. Regjeringen ser nå bort fra uttalelser om at koronasertifikat skal brukes til å åpne samfunnet, ikke i forbindelse med nedstengning, at myndigheten skal være forbeholdt staten og ikke gis til kommunene og at forskrifter om koronapass skal gjøres til gjenstand for offentlig høring, så ordinær som mulig. Dette viser at jussen ikke fungerer på smittevernstatens område, og at denne altså fungerer ubundet av den normative statens regler.


En helt ordinær krise

sin vurdering av at covid-19 fortsatt skal defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom begrunnet Helsedirektoratet konklusjonen med at «covid-19 er en sykdom som er særlig smittsom og som kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen». Konklusjonen ble ikke begrunnet med at sykdommen er særlig dødelig eller kan gi alvorlige eller varige skader. Risikoen for en vesentlig belastning ble ikke vurdert som veldig stor, med mindre det skulle komme en ny virusvariant som vaksinene ikke gir effektiv beskyttelse mot.

 

Til tross for regjeringsskiftet er politikken den samme. Dette tyder på at det ikke er politikerne som utformer politikken. I lys av dette er det betenkelig at Stortinget i løpet av pandemien ikke har styrket sin kontroll, men aktivt svekket den.

 

Stortinget har aktivt svekket sin kontroll

«Smittevernstaten» er et abstrakt begrep, uten klare forestillinger om aktører. Hvem sitter i førersetet, er det regjeringen, departementet eller helsedirektoratet? I pandemiens første fase var det ikke helt klart, da både statsminister Solberg og helseminister Høye stilte seg klart bak alle restriksjoner og tok ansvar for utviklingen. Likevel ga både rapporten til koronakommisjonen og beretninger fra sentrale aktører, blant annet boken om Stoltenberg og boken til Nakstad innblikk som kan tyde på at makten sitter annensteds. Annonseringen av de nye tiltakene 12. november bekrefter dette inntrykket.

Svært viktig artikkel som bør leses i sin helhet

Akkurat som han gjorde i artikkelen – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten, har Hans Petter Graver reist alvorlige prinsipielle innvendinger mot framveksten av Smittevernstaten og dens «tiltak». Og når det innføres koranapass, ikke gjennom en tradisjonell poltisk prosess med høring og debatt, men gjennom dekret, gjør han det igjen.

Smittevernstaten 2.0: Det handler om demokratiet er en av årets viktigste artikler og fortjener å bli lest i sin helhet. Se Morgenbladet.

 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET