Toleranse-begrepet

Hvordan forholder du deg til mennesker du er fundamentalt uenig med? Er du egentlig så tolerant som du tror?
𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐠 𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐬𝐣𝐞𝐤𝐤 𝐨𝐦 𝐝𝐮 𝐡𝐚𝐫 𝐟𝐨𝐫𝐬𝐭𝐚̊𝐭𝐭 𝐡𝐯𝐚 𝐬𝐨𝐦 𝐥𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫 𝐢 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐬𝐞-𝐛𝐞𝐠𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭:
 
➡️ Toleranse (fra latin “tolerantia”, som betyr ”å tåle” eller “holde ut noe”) er en av det liberale demokratiets viktigste dyder.
 
➡️ Toleranse krever at vi aksepterer at andre velger å se på livet og innrette livet sitt på andre måter enn det vi selv mener er riktig.
 
➡️ Men, det mange glemmer er at man bare kan vise toleranse overfor noe man i en eller annen forstand mener er galt, eller i det minste mindreverdig.
 
➡️ Toleranse er derfor fullt forenlig med kraftig kritikk av ideer og levesett som man tenker er feil.
 
➡️ Denne toleransetanken har imidlertid degenerert i nyere tid, og blir nå ofte tolket dit hen at man krever at man skal bifalle og anerkjenne det man tolererer (stikkord: pride, kjønnsmangfold, “født i feil kropp” osv).
 
➡️ Det er en misforståelse av toleransens logikk, siden toleranse bare er mulig under forutsetning av at man ikke bifaller det som tolereres.
 
➡️ Tvert imot er det uhyre intolerant å kreve et bifall av alle andre levevis og tenkemåter.
 
➡️ Et levende demokrati kjennetegnes derfor ved at det gis rom for å drøfte, diskutere og kritisere ulike ideer og tankesett.
 
Les mer om toleranse-begrepet her: https://civita.no/politisk-ordbok/hva-er-toleranse/
Hold kontakten
Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.18311
Vipps: 730465

Siste nytt